Nabídka služeb

EXPERTNÍ KANCELÁŘ

Pomůže řešit Vaše problémy

 • se vzduchotechnikou
 • ústředním vytápěním
 • hlukem a vibracemi v budovách
 • zdravotně-technickými instalacemi
 • osvětlením
 • dodržováním hygienických podmínek v budovách
 • Expertizy a poradenská činnost pro investory, projektanty, realizátory a provozovatele technických zařízení budovy při
  • přípravě, průběhu výstavby a rekonstrukcích budov
  • zkoušení, přejímkách a uvádění zařízení do provozu
  • přípravě organizace provozu a údržby
  • neuspokojivé funkci zařízení
  • výskytu havárií a poruch

Vašimi problémy se budou zabývat význační odborníci v profesích techniky prostředí a lékařské prevence, kteří využívají jak dlouholetých zkušeností z praxe ve zmíněných oborech, tak i nejmodernějších teoretických poznatků.

Kontakt
Expertní kancelář Společnosti pro techniku prostředí
Ing. Ladislav Čmelík - ředitel
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Tel.: 602 223 151, email: cmelik.lada@email.cz

BEZPLATNÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO

Územní centrum Praha poskytuje služby bezplatného poradenského střediska. Případné konzultace po předchozí dohodě s Ing. Zuzanou Mathauserovou, předsedkyní Územního centa Praha, na tel. č. 267 082 687 nebo e-mailem zuzana.mathauserova@szu.cz.

ROZESÍLÁNÍ POZVÁNEK NA ODBORNÉ AKCE

S využitím databáze cca 8.500 adres odborníků z oboru klimatizace a větrání, vytápění , sanita, osvětlení, hluk a vibrace.

Cena při rozesílání e-mailem: 3 Kč za jednu odeslanou zprávu s přílohou do 0,5 MB (bez DPH).

Cena jedné poštovní zásilky bez DPH (pořízení adresáře, obálka, vytištění adres na štítky, nalepení štítků, vkládání do obálek, poštovné) u zásilek:

do 50 g 20,50 Kč/ks
do 100 g 25 Kč/ks
do 500 g 30 Kč/ks
do 1 kg 37 Kč/ks

POŘÁDÁNÍ FIREMNÍCH DNŮ A KURZŮ

Zajistíme kompletní přípravu seminářů: tisk a rozeslání pozvánek s využitím databáze STP, pronájem sálů a technického vybavení (výkonný dataprojektor, notebook, prezenter - vše související s promítáním na projekční plátno), tisk publikací, služba u prezence spojená s předáváním firemních materiálů účastníkům podle prezenčních listin, občerstvení účastníků, fotodokumentace, autobusová doprava účastníků na exkurze apod. Dále nabízíme možnost zajištění přednášky významného odborníka v oboru na Vámi zadané téma a zařazení semináře do Programu celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením semináře pro autorizované projektanty.

Na aktuální nabídku a cenové podmínky STP se informujte na sekretariátu Společnosti pro techniku prostředí