Nabídka služeb

BEZPLATNÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO

Územní centrum Praha poskytuje služby bezplatného poradenského střediska. Případné konzultace po předchozí dohodě s Ing. Zuzanou Mathauserovou, předsedkyní Územního centa Praha, na tel. č. 267 082 687 nebo e-mailem zuzana.mathauserova@szu.cz.

ROZESÍLÁNÍ POZVÁNEK NA ODBORNÉ AKCE

S využitím databáze cca 8.500 adres odborníků z oboru klimatizace a větrání, vytápění , sanita, osvětlení, hluk a vibrace.

Cena při rozesílání e-mailem: 3 Kč za jednu odeslanou zprávu s přílohou do 0,5 MB (bez DPH).

Cena jedné poštovní zásilky bez DPH (pořízení adresáře, obálka, vytištění adres na štítky, nalepení štítků, vkládání do obálek, poštovné) u zásilek:

do 50 g 20,50 Kč/ks
do 100 g 25 Kč/ks
do 500 g 30 Kč/ks
do 1 kg 37 Kč/ks

POŘÁDÁNÍ FIREMNÍCH DNŮ A KURZŮ

Zajistíme kompletní přípravu seminářů: tisk a rozeslání pozvánek s využitím databáze STP, pronájem sálů a technického vybavení (výkonný dataprojektor, notebook, prezenter - vše související s promítáním na projekční plátno), tisk publikací, služba u prezence spojená s předáváním firemních materiálů účastníkům podle prezenčních listin, občerstvení účastníků, fotodokumentace, autobusová doprava účastníků na exkurze apod. Dále nabízíme možnost zajištění přednášky významného odborníka v oboru na Vámi zadané téma a zařazení semináře do Programu celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením semináře pro autorizované projektanty.

Na aktuální nabídku a cenové podmínky STP se informujte na sekretariátu Společnosti pro techniku prostředí