Odborná sekce 10 - Osvětlení

Činnost sekce

je zaměřena na:

  • shromažďování informací o problematice návrhu, posuzování a hodnocení denního, umělého i sdruženého osvětlení (včetně metod a kriterií pro výpočet a měření) a insolace (oslunění a proslunění);
  • prosazování komplexního přístupu k řešení denního, umělého i sdruženého osvětlení s ohledem na tvorbu optimálních podmínek zrakové pohody při návrhu i užívání, a to s ohledem na hospodárnost řešení i vliv na energetickou bilanci budov ve vztahu k ostatním oborům TP;
  • účast na tvorbě předpisů týkajících se osvětlení, zejména technických norem (přejímání technických norem);
  • předávání informací odborným pracovníkům (projektanti, dodavatelé, investoři, orgány státní správy a dozoru) i veřejnosti s cílem zlepšení stavu osvětlení u nás.

Předseda odborné sekce

Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

jaroslav.vychytil@fsv.cvut.cz