Program XIV. sympozia GREEN WAY 2023

Program
XIV. sympozium GREEN WAY 2023
12.-13.4.2023, Brno, hotel Avanti
Středa 12. 4. 2023
Kongresový sál
Čas Název Garant / Přednášející
10.00-10.45 Zahájení sympozia Jiří Petlach, STP
  Úvodní slovo Jiří Petlach, STP
  ČVUT v Praze Karel Kabele, ČVUT v Praze
  VUT v Brně Jiří Hirš, VUT v Brně
  AVTČ Petr Horký, AVTČ
  LG Electronics - Generální partner sympozia Tomáš Tuček, LG Electronics
  Systemair - Zlatý partner sympozia Pavel Novotný, Systemair
  Organizační informace Marek Mádr, STP
10.45-11.00 Přestávka na občerstvení  
11.00-12.30 Tepelná čerpadla a chladiva I. Petr Bureš, Veskom
  Je SCOP skutečně správný parametr pro porovnání účinnosti tepelných čerpadel Radek Červín, NIBE
  Typy primárních okruhů pro tepelná čerpadla a jejich prostorové nároky. Ondřej Kaňka, GEROTOP
  PROVOZ A SERVIS TEPELNÝCH ČERPADEL 5.0 – Zpětná vazba pro projektanty a investory Petr Michal, Tepelná čerpadla IVT
  Cesty k využití odpadního tepla pomocí tepelného čerpadla (silnice, dálnice a slepé ulice) Richard Beber, GT ENERGY
  Nízkoteplotní sálavé systémy GABOTHERM a nový suchý systém podlahového vytápění a chlazení Gabotherm Therm 25 Pavel Vlach, Wolf ČR
12.30-13.00 Přestávka na občerstvení  
13.00-14.30 Snižování energetické náročnosti budov pokrokovými technologiemi I. Václav Svačina, Pipelife
  KOMFOVENT – systém větrání vzdělávacích institucí Dalibor Hanzlík, Rekuvent
  Časté chyby při návrhu distribuce vzduchu Lukáš Kadrmas, Příhoda
  Vzduchotechnické jednotky VentiAir Filip Hainall, VentiAir
  Problematika VDI v rekuperačních jednotkách Filip Hazuka, 2VV
  Nová generace větrání v RD a bytech – řada DUPLEX Pro Luděk Špidla, ATREA
14.30-15.00 Přestávka na občerstvení  
15.00-16.30 Snižování energetické náročnosti budov pokrokovými technologiemi II. Miloš Lain, ČVUT v Praze
  Novinky z veletrhu ISH 2023 Aleš Jakubec, ebm - papst
  Větrání škol a veřejných budov Jiří Mervart, ELEKTRODESIGN
  Nová řada jednotek SAVE, SFP a výpočet spotřebované energie Karel Soukup, Systemair
  Simulace efektivity větrání obytné místnosti                     Martin Bliska, Multi-VAC
  Předpoklady pro řádný provoz adiabatických zvlhčovacích systémů a jejich regulace Michal Moravec, Flair
  Volné chlazení u výrobníků chladu Daniel Nikolov, CIAT
Velký sál    
Čas Název Garant / Přednášející
11.00-12.30 Tlakové poměry a čisté prostory Aleš Rubina, VUT v Brně
  Vliv tlakových poměrů na návrh průtoků vzduchu v nemocničních prostorách Petr Blasinski, VUT v Brně
  Tlakové poměry ve větrané vzduchové mezeře Olga Rubinová, Radek Salajka, VUT v Brně
  Tlakové poměry v místnostech s chráněnou atmosférou Olga Rubinová, Jaroslav Beránek, VUT v Brně
  Vliv těsnosti potrubních systémů na úspory při dopravě vzduchu Milan Rambousek, VUT v Brně
  Větrání průmyslových hal se silným znečištěním Kamil Derka, JANKA Radotín
12.30-13.00 Přestávka na občerstvení  
13.00-14.30 Tepelná čerpadla a chladiva II. Petr Bureš, Veskom
  Chladiva – Návrh novely regulace F-plynů v EU (co můžeme očekávat) Jiří Freund, VESKOM GROUP
  Kvalita chlaďařů v ČR aneb příklady z praxe Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla
  Návrh a praktické zkušenosti s instalací tepelného čerpadlo voda / voda v průmyslu Jan Půlpytel, VESKOM GROUP
  Chillery a fancoily LG Vojtěch Hák, LG Electronics
  Kontrola kvality vody pro instalace aneb Co se stane když…. Tomáš Kazda, Veolia
14.30-15.00 Přestávka na občerstvení  
15.00-16.30 Trendy v TZB - kudy vede evropská cesta a kam směřujeme? panelová diskuze Karel Kabele, ČVUT v Praze
  Energetická náročnost budov Miroslav Urban, ČVUT v Praze
  Principy cirkularity ve stavebnictvi Benjamin Hague, INCIEN
  Kvalita vnitřního prostředí Zuzana Veverková, ČVUT v Praze
  Resilientní systémy TZB Karel Kabele, ČVUT v Praze
  Inteligentní řízení budov Jiří Hirš, VUT v Brně
 
Malý sál    
Čas Název Garant / Přednášející
11.00-12.30 Co na internetu většinou nenajdete Jiří Petlach, Petlach TZB
  Jsou tepelná čerpadla vždy optimální řešení? Jiří Petlach, Petlach TZB
  Aplikace speciálních regulátoru průtoku a tlaku v čistých prostorech Pavel Novotný, Systemair
  Zkušenosti z návrhů, projektování, realizace a následného provozu objektů ČSOB v České republice Jan Žemlička
  Architektonická integrace vzduchotechnických distribučních elementů Július Šaróka, Schako
12.30-13.00 Přestávka na občerstvení  
13.00-14.30 Využití OZE na Slovensku Ján Takács, STU Bratislava
  Princíp spätného získavania tepla z odpadovej bazénovej vody Anna Predajnianska, Ján Takács, STU Bratislava
  Geotermálna energia a jej využívanie pre sústavu centralizovaného zásobovania teplom vo Veľkom Mederi Ján Takács, STU Bratislava
  Aplikácia ATO v obvodových plášťoch budov využitím OZE Veronika Mučková, Daniel Kalús, STU Bratislava
  Spätné získavanie tepla z odpadových vôd Lucia Hrnčárová, Jana Peráčková, STU Bratislava
  Dělení československých zastupitelských úřadů na české a slovenské z pohledu TZB  MIroslav Machalec
14.30-15.00 Přestávka na občerstvení  
15.00-16.30 Fórum LG 2023 Martina Hánová a Radek Kocanda, LG
     
Společenský večer bude zahájen v 19.00 v hotelu Avanti. Vstup na společenský večer je na základě pozvánky od partnerů akce. 

Čtvrtek 13. 4. 2023

Kongresový sál
Čas Název Garant / Přednášející
9.00-10.30 Vodík Michal Kabrhel, ČVUT v Praze
  Využití vodíku v budovách Michal Kabrhel, ČVUT v Praze
  Vodíkové technologie Martin Kroupa, Leancat
  Využití vodíku pro výrobu elektřiny a tepla Josef Lexa, Devinn
  Vodík jako součást energetického systému Klára Čeperová, Net4gas
  Vodík v energetických systémech budov a jeho použití v ČR Zuzana Zaoralová, Viessmann
10.30-11.00 Přestávka na občerstvení  
11.00-12.30 Snižování energetické náročnosti budov pokrokovými technologiemi III. Karel Tomek
  Jednotka KOMBI – komplexní řešení vnitřního mikroklimatu v moderním RD Dalibor Hanzlík, Rekuvent
  Nová řada podstropních jednotek TOPVEX FC Karel Soukup, Systemair
  Decentrální vzduchotechnické jednotky Filip Hainall, VentiAir
  Distribuce vzduchu v sýrárně Lukáš Kadrmas, Příhoda
  Rekuperace tepla u výrobníků chladu Daniel Nikolov, CIAT
12.30-13.00 Přestávka na občerstvení  
13.00-14.30 Snižování spotřeby energie klimatizace budov - panelová diskuze Miloš Lain, ČVUT v Praze
  Blok uvede přednáška Ing. Miloše Laina, Ph.D. - ČVUT v Praze - přehled metod snižování spotřeby a následovat bude diskuze
  Diskutující: Ing Karel Matějíček, Ing. Jan Žemlička  
Velký sál
Čas Název Garant / Přednášející
9.00-10.30 Tepelná čerpadla a chladiva III. Petr Bureš, Veskom
  Nová VRF venkovní jednotka LG Multi V i Karel Dufek, LG Electronics
  Tepelná čerpadla LG Therma V Petr Outrata, LG Electronics
  Systémová řešení Wolf kombinací zdrojů tepla a sálavých systémů s využitím tepelných čerpadel Josef Zbořil, Zdeněk Novák, Wolf ČR
  Stropní vytápění a chlazení Jan Ševců, Pipelife
10.30-11.00 Přestávka na občerstvení  
11.00-12.30 IT v projektování - skenování, simulace, zpracování dokumentace Jiří Hubka, Petlach TZB
  Skenování 3D objektů a TZB technologie Michal Šobr, PRODIN
  IoT řešení od 2VV Daniel Nacev, 2VV
  Efektivní zpracování projektové dokumentace bytového domu včetně návrhu a výpočtů Marek Mašek, Graitec
13.00-14.30 BIM - přednáškový blok byl zrušen
Malý sál
Čas Název Garant / Přednášející
9.00-10.30 Bezpečnost a protipožární ochrana střešních instalací fotovoltických elektráren na RD Miroslav Machalec
  Bezpečnost a protipožární ochrana střešních instalací fotovoltických elektráren na RD Miroslav Machalec
     
10.30-11.00 Přestávka na občerstvení  
11.00-12.30 Hluk a vibrace Miroslav Kučera, ČVUT v Praze
  Akustika pro začátečníky Miroslav Kučera, ČVUT v Praze
  Tiché větrání nejen ve školách – nová řada DUPLEX Inter-H Luděk Špidla, ATREA
  Úvod do hluku TČ  Jan Králíček, AKUSTPROJEKT
12.30-13.00 Přestávka na občerstvení  
13.00-14.30 Dotace Lukáš Sýkora, MPO
  Zkušenosti z implementace úspory energie – výzvy I. OP TAK 2021 – 2027 Miroslav Honzík, MPO
  Program Nová zelená úsporám Martin Kotěra, SFŽP ČR
  Využití energie z odpadního vzduchu v jednotkách s výměníkem ZZT a TČ Michal Kubelka, ELEKTRODESIGN
  Udržitelné hospodaření s vodou – I. Výzva OP TAK 2021 – 2027 Lukáš Sýkora, MPO
  Možnosti podpory OZE v rámci OP TAK 2021 – 2027 Miroslav Honzík, MPO
Změna programu vyhrazena.