REHVA

Směrnice REHVA pro provoz zařízení techniky prostředí staveb

Evropské asociace REHVA zveřejnila doporučení pro provoz a použití zařízení techniky prostředí staveb, k zabránění šíření koronavirových chorob (COVID-19) a viru (SARS-CoV-2) na pracovištích.

Z doporučení REHVA vybíráme:

 • COVID 19 se přenáší dvěma hlavními způsoby:
  • kapénkový přenos vzduchem (kapénky se dostávají do vzduchu např. při kašlání, mluvení, dýchání)
  • dotykem (podání ruky, kontaminované povrchy atd.)
 • V běžných podmínkách vydrží virus aktivní ve vzduchu 3 hodiny, na površích 2 - 3 dny. Tyto viry (velikost 80 - 160 nm) zůstávají ve vzduchu a prouděním vzduchu v místnosti nebo v odvodním vzduchovodu se mohou šířit na dlouhé vzdálenosti.
 • Momentálně není potvrzený žádný případ přenosu vzduchotechnikou. Obecně se považuje za velmi vhodné udržovat větrání v provozu a zajistit tak co nevyšší možnou intenzitu větrání tak, aby škodliviny byly v co největší míře z prostoru odváděny.
 • Doporučuje se:
  • Větrání ponechat trvale v provozu. Při nepřítomnosti osob je možné snížit průtok vzduchu, ale doporučuje se zařízení zcela nevypínat. V současné době, kdy náklady na vytápění/chlazení jsou spíše nižší, není energetická náročnost opatření zásadní, zatímco viry jsou z prostoru odváděny.
  • Vzduchotechnická jednotka by měla být provozována s maximálním podílem čerstvého venkovního vzduchu.
  • Doporučení k provozu systémů zpětného získávání tepla (ZZT)
   • Systémy ZZT mohou netěsnostmi přenášet malé částice z odváděného vzduchu do vzduchu přívodního.
   • V rotačních výměnících dochází v odvodní části k usazování částic na povrchu akumulační hmoty a tyto mohou být po otočení rekuperátoru uvolněny do přívodního vzduchu, proto se doporučuje rotační regenerační výměníky odstavit z provozu.
   • U systémů ZZT je nutné myslet na to, že zcela vyloučit přenos z odvodního vzduchu do přívodu je možné pouze tehdy, pokud je odvod vůči přívodu v podtlaku.
   • Glykolový okruh ZZT s oddělenými výměníky je z hlediska přenosu částic mezi přívodem/odvodem nejbezpečnější.
  • Nepoužívat oběhový vzduch. Směšovací klapky musí být uzavřeny i za předpokladu, problémům s nedostatkem otopného/chladicího výkonu. Je důležitější zabránit kontaminaci a ochránit zdraví osob na úkor tepelného komfortu.

Více informací naleznete v „REHVA COVID-19 guidance document“, který je dostupný na adrese:

https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final2.pdf

Zdroj: REHVA 17. března 2020