Sborník přednášek - IV. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2013

OBSAH

Přednášející Firma Název příspěvku
Poděkování sponzorům
Obsah - seznam příspěvků
Kabele ČVUT - FSv Praha Energetická náročnost budov 2013
Urban, Kabele ČVUT - FSv Praha Nové požadavky na hodnocení energetické náročnosti budov od 1. dubna 2013
Adámek Atelier az s.r.o. Zásady urbanistického řešení při využívání OZE
Macurová ČVUT - FA Praha Architektonická a energetická koncepce budovy a jejich interakce
Petráš STU - SvF Bratislava Energetické hodnocení budov na slovensku
Černý, Špaček TROX, Spacetechnic Nízkoenergetické řešení objektu palác Křižík II
Rubina, Blasinski VUT - Brno Aplikace teoretických znalostí pří výstavbě mezinárodního klinického a výzkumného centra "ICRC" v areálu FN sv. Anny v Brně
Adamovský ČVUT - FSv Praha Analýza vlivu kondenzace vodních par na výkon výměníku zpětného získávání tepla
Cigler UCEEB Problematika prediktivního řízení budov
Adamovský CZU - TF Praha Analýza teploty zemního masivu při použití horizontálního spirálového výměníku
Kny, Urban ČVUT - FSv Praha Solární systém s dlouhodobou akumulací tepla - analýza a optimalizace
Sedlář ČVUT - FS Praha Zvýšení efektivity přípravy teplé vody tepelným čerpadlem
Trs GEROtop s.r.o. Zásady dimenzování hlubinných vrtů systémů tepelných čerpadel země - voda
Broum,  Němec Regulus s.r.o. Instalace obnovitelných zdrojů energie ve velkých objektech
Matuška ČVUT - FS Praha Solární fotovoltaicko-tepelné kolektory - energeticko-ekonomická analýza
Eisner Bosch Termotechnika s.r.o. Rekonstrukce kotelen s využitím alternativních zdrojů energie
Lain ČVUT - FS Praha Snižování spotřeby budov na chlazení
Zmrhal, Vilímec ČVUT - FS Praha Výkonové parametry kompresorových chladících zařízení
Lain ČVUT - FS Praha Větrání budov a zpětné získávání vlhkosti
Ferkl UCEEB Výzkum a vývoj pro udržitelné budovy
Tywoniak, Staněk, Bureš ČVUT - FSv Praha Nové generace obvodových plášťů budov z pohledu stavební fyziky
Mydlil, Maščuch UCEEB Využití mikroturbin a ORC pro budovy
Adamovský ČVUT - FSv Praha Využití solárního komínu pro větrání budovy
Kuklík UCEEB Energetická náročnost dřevostaveb
Ferkl UCEEB Prediktivní regulace pro budovy
Šourek GEA Heat Exchanger Přehled zavádění směrnice o ekodesignu a požadavků na energetickou efektivnost ve vzduchotechnice a klimatizaci