Issue 2/1970

SUCHÁNEK44 - 46
CIHELKA J.57 - 65
BÖHM J.67 - 81
SUCHÁNEK82 - 82
BUDÍNSKÝ K.83 - 89
DRKAL F.91 - 99
KUBÍČEK99 - 100