Issue 2/1976

HLAVAČKA V.65 - 80
OLEHLA J.83 - 96
ZÁLEŠÁK M.97 - 106
STRAKA R.109 - 114
VONDRÁK O.115 - 117