Issue 2/1987

PDF 7.7 MBSOBOTKOVÁ K., CHALUPOVÁ V.65 - 70
PDF 7.7 MBPOSOCHIN,V.,BROJDA,V.71 - 76
PDF 7.7 MBRÁŽ J., PRÓZR J., LIPANOVÁ J.79 - 89
PDF 7.7 MBŠIMEČEK J.91 - 96
PDF 7.7 MBZIMMERMANN,R.99 - 101
PDF 7.7 MBONDÁŠ Š.103 - 105
PDF 7.7 MBMATĚJEČEK,J.,KUTINA,P.,HARTL,M.107 - 111