Issue 3/1983

PDF 7.5 MBCIHELKA,J.137 - 144
PDF 7.5 MBSVOBODA Z.147 - 152
PDF 7.5 MBKRATOCHVÍL,Z.,ENEKL,V.153 - 162
PDF 7.5 MBPULPITLOVÁ,J.165 - 172
PDF 7.5 MBMAŠEK,A.175 - 178