Issue 4/1966

OPPL L.161 - 170
ŠTROKAN M.172 - 176
ŠIMEČEK,J.179 - 188
SPURNÝ K., MACHALA O.190 - 192