Issue 4/1971

MAŠEK V., KETTNER H.173 - 182
ŘEHÁNEK J.183 - 186
SPURNÝ K., HOLÝ E.187 - 189
CHALUPSKÝ L.191
VIKTORIN197 - 197
VIKTORIN198 - 198
SUCHÁNEK200 - 201
BLAHA M.202 - 208
KUBÍČEK209 - 209
BOROVEC210 - 211