Issue 4/1972

PDF 5 MBFIALA J.173 - 186
PDF 5 MBNOVÁK J.187 - 196
PDF 5 MBSPURNÝ K., HOLÝ E.197 - 199
PDF 5 MBDAVID200 - 202