Issue 4/1980

KMEŤ K., KOPECKÁ E.193 - 200
HES,L.,BOŠTICKÝ,J.203 - 208
PEKAROVIČ,J.209 - 226
VLACH J.229 - 232
BROŽ K.233 - 236
BOROVEC,J.,SEDLÁČEK,J.,ŠIŠMA,J.ŠILER,B.237 - 244