Issue 4/1988

STRACH L., KOMORECH V., NAVRÁTIL F., TĚŠÍK J.193 - 200
DRKAL F.203 - 214
ZÍTEK J.215 - 220
ŠIMEČEK,J.,LAJČÍKOVÁ,A.229 - 236
HRDLIČKA,Č.239 - 246