Issue 5/1974

PDF 8.9 MBMAŠEK,V;TRYTKO,O.265 - 276
PDF 8.9 MBSTRUHÁR L., HLAVAČKA V.277 - 289
PDF 8.9 MBLIŠKA,V.291 - 294
PDF 8.9 MBNOVOTNÝ,R.295 - 298
PDF 8.9 MBBRYCH,J.299 - 302