Issue 5/1977

PDF 6.9 MBOLEHLA J.257 - 269
PDF 6.9 MBNOVÁK,J.273 - 277
PDF 6.9 MBSVOBODA,Z.279 - 284
PDF 6.9 MBPEKAROVIČ,J.287 - 306
PDF 6.9 MBAUGUSTINOVÁ B., HES L.309 - 310