Issue 5/1982

PDF 6.5 MBVALENTA,V.,MACOŠKOVÁ,L.,BLAŽEK,D.257 - 270
PDF 6.5 MBHOUŠKA,K.,VIKTORIN,Z.271 - 278
PDF 6.5 MBCHALUPSKÝ,L.281 - 287
PDF 6.5 MBNOVÁK,J.,KOUBA,J.,DVOŘÁK,P.289 - 302
PDF 6.5 MBOBLIŽINSKÝ,L.303 - 309