Issue 5/1982

VALENTA,V.,MACOŠKOVÁ,L.,BLAŽEK,D.257 - 270
HOUŠKA,K.,VIKTORIN,Z.271 - 278
CHALUPSKÝ,L.281 - 287
NOVÁK,J.,KOUBA,J.,DVOŘÁK,P.289 - 302
OBLIŽINSKÝ,L.303 - 309