Issue 5/1987

HEMZAL K.257 - 262
CHALUPA,V.,PŘEUČIL,L.265 - 277
HAVLÍK,I.279 - 291
DVOŘÁK,J.293 - 299
VYDRA M., VOKOUN J.301 - 304