Issue 6/1972

POLANSKÝ A., CHVOJKA J.277 - 293
KRAMÁŘ O.295 - 300
VIKTORIN Z.301 - 308
ŠULC J.311 - 320
CHALUPSKÝ322 - 323