Issue 6/1973

PDF 8.7 MBMAŇHAL J.295 - 296
PDF 8.7 MBVYDROVÁ M., TŮMA J.297 - 302
PDF 8.7 MBVÁVRA A., BOK K.303 - 312
PDF 8.7 MBSVOBODA O.313 - 320
PDF 8.7 MBKAPRÁLEK J.321 - 325
PDF 8.7 MBFRYŠ J.327 - 333
PDF 8.7 MBLIŠKA V.335 - 337
PDF 8.7 MBCHALUPSKÝ337 - 338