Issue 6/1980

MRLÍK F.321 - 334
MAŠEK,V.337 - 342
PETERKA J.343 - 350
VALENTA,V.,MACOŠKOVÁ,L.351 - 357
HAVLÍČEK,K.359 - 366
SVOBODA Z.367 - 370