Časopis VVI

Časopis VVI je od r. 2014 zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS


Vytápění, větrání, instalace je odborným, recenzovaným časopisem vydávaným Společností pro techniku prostředí (STP). Společnost pro techniku prostředí sdružuje cca 1300 členů, je členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), členem evropského sdružení REHVA a přidruženým členem americké organizace ASHRAE. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí.

Časopis VVI je od r. 2008 indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Odborné příspěvky jsou recenzovány. V roce 2014 byl časopis zařazen do mezinárodní databáze Scopus.

VVI přináší informace

  • o nejnovějších způsobech řešení problematiky vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, sušení, zvlhčování, hygieny, zdravotních instalací, měření a regulaci, osvětlení, hluku, čistoty ovzduší, energetických úspor, tradičních a alternativních zdrojů energie u nás i v zahraničí;
  • o nových výrobcích, technikách, tuzemských i zahraničních technologiích pro bezchybný a hospodárný provoz budov s příklady použití v praxi;
  • z oboru zkušebnictví s cílem zlepšování jakosti tuzemské produkce a dobré prodejnosti produktů na zahraničních trzích;
  • teoretické, pojednávající o nových poznatcích, o vlastnostech nových výrobků, o nových výpočetních metodách a o aplikaci výpočetní techniky v oblasti techniky prostředí;
  • o zajímavostech z oboru techniky prostředí;
  • o nových právních předpisech a technických normách;
  • v příloze - Informačním zpravodaji, jsou publikovány aktivity Společnosti pro techniku prostředí: Semináře, konference, kurzy, školení, odborné firemní akce, nabídky vydaných publikací, činnost expertní kanceláře, nabídka služeb, zprávy, výstavy.
  • z oblasti projektování techniky prostředí staveb včetně zajímavých technických řešení a poskytuje řadu podkladů pro práci projektanta

Stručná historie časopisu

Český odborný časopis pro techniku prostředí začal vycházet v roce 1958 pod názvem Zdravotní technika a vzduchotechnika (ZTV) ve formátu B5 vydával Český výbor komitétu pro životní prostředí ČSVTS. V roce 1992 byl změněn název časopisu na Vytápění, větrání, instalace (VVI) a formát na A4. Vydavatelem se stala Společnost pro techniku prostředí. Číslo 3/2013 bylo jubilejním 300. číslem, v roce 2017 vychází 60. ročník časopisu (ZTV a VVI).

Obecné informace

ISSN 1210-1389
Periodicita: vychází 5x ročně + 1 zvláštní číslo (on-line)
Rozsah: 56 až 72 stran A4 + přílohy

Předplatné

V České republice: S E N D Předplatné, s.r.o., Ve Žlíbku 77/1800, hala 3, 193 00 Praha 9, tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425, send@send.cz. Předplatné 500 Kč vč. poštovného, studenti 250 Kč, 1 výtisk 90 Kč. Členové STP mají předplatné VVI jako součást členského příspěvku.
Na Slovensku: Magnet - Press Slovakia, s.r.o., P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, predplatne@press.sk
Cena 25,30 EUR + poštovné a balné.

Volný prodej a zasílání na dobírku:

Univerzitní knihkupectví odborné literatury, budova NTK, Technická 6, 160 80 Praha 6
tel.: 224 355 003, fax: 233 332 642
e-mail: vera.mikulkova@ctn.cvut.cz

Harmonogram aktuálního ročníku

Redakční
rada
Číslo Uzávěrka textů a inzerce Do sazby Do tisku Expedice
31.1.2024
1/2024
13.12.2023
15.12.2023
7.2.2024
14.2.2024
27.3.2024
2/2024
31.1.2024
1.2.2024
3.4.2024
10.4.2024
29.5.2024
3/2024
27.3.2024
28.3.2024
5.6.2024
12.6.2024
26.6.2024
4.9.2024
4/2024
29.5.2024
30.5.2024
11.9.2024
18.9.2024
13.11.2024
5/2024
4.9.2024
5.9.2024
20.11.2024
27.11.2024
11.12.2024
6/2024*
30.10.2024
1.12.2024
online
6.1.2025

*Číslo 6/2024 je zvláštní číslo vydávané on-line. Vychází pouze v případě  dostatečného zájmu autorů o publikaci v angličtině.

Inzerce

Ceník inzerce najdete zde. Příjem inzerce: Věra Jírová, tel./fax: 241 401 229, gsm: 603 180 596 vera.jirova.vvi@gmail.com, nebo Vladimír Zmrhal, tel. 22435 2433, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz.

Objednávka inzerce.