Kalendář akcí

01.03.2022

Dvousemestrální kurz Větrání a klimatizace

Obsahem studia jsou teoretické a praktické základy větrání a klimatizace. Je určeno zájemcům s úplným středním…

12.05.2022

Klimatizace datových center

V rámci semináře budou prezentovány trendy a moderní zařízení určená pro zajištění vnitřního prostředí v datových…

07.06.2022

Green Way Day 2022

Dovolujeme si vás pozvat na 5. ročník setkání a vzdělávání odborníků v oblasti úspor energie a technických zařízení…

18.10.2022

XIII. Sympozium Green Way 2022

STP připravuje další ročník tohoto tradičního spolkového setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů,…

Časopis VVI

Aktuální číslo 5/2021

VVI

Energetická výměna mezi zemským povrchem a atmosférou v závislosti na meteorologických podmínkách bez ohledu na obsah CO2, Stěnové vytápění – energeticky efektivní řešení vytápění?, Simulace vlivu okrajových podmínek na návrh a následný provoz kvantitativní regulace u dvoutrubkových otopných soustav, Ekonomické hodnocení tepelně-technických chyb v obálce budovy...

Aktuální číslo

Vyzkoušejte náš názvoslovný výkladový slovník z oboru Techniky prostředí

 -->