Kalendář akcí

18.05.2021

Nové pohledy na návrh a provozování větrání hromadných garáží

Cílem on-line semináře je seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti větrání hromadných garáží. Teoretické…

14.06.2021

Green Way Day 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. ročník této formy vzdělávání odborníků v oblasti úspor energie a technických zařízení…

06.09.2021

XII. sympozium Green Way 2021

STP připravuje další ročník tohoto tradičního spolkového setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů,…

20.10.2021

24. konference Klimatizace a větrání 2021

V rámci již tradičních témat, jako je vnitřní prostředí, energetické nároky, projektování a provozování zařízení…

Časopis VVI

Aktuální číslo 2/2022

VVI

Teplotní exponent otopných těles, Vliv tepelné izolace izostatické vložky na kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách, Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou, Tepelná ztráta větráním podle ČSN EN 12831-1, Změny ve třídění vysoce účinných filtrů atmosférického vzduchu...

Aktuální číslo

Vyzkoušejte náš názvoslovný výkladový slovník z oboru Techniky prostředí

 -->