Publikace

Název publikace Autor Vydal Počet stran Cena
VČETNĚ DPH
[kč]

25. konference Vytápění Třeboň 2019 - sborník příspěvků

Publikace obsahuje odborné příspěvky z oboru vytápění přednesené na konferenci.

49 autorů

STP 2019

285

300

Ekodesign větracích jednotek - Otázky a odpovědi

Publikace vychází ze stávající platné evropské legislativy a souvisejících studií a dokumentů. Základní Otázky a odpovědi vznikly překladem textu vydaného v únoru 2017 sdružením společností EVIA a Eurovent, vycházejícího z vlastního textu nařízení, z konečného návrhu Studie technické podpory Evropské komise pro skupinu výrobků větrací jednotky ze dne 21. prosince 2015 a dalších odborných stanovisek. Jedná se v tuto chvíli dle našeho názoru o nejkomplexnější dokument zahrnující odborná stanoviska k nařízení Evropské komise č. 1253/2014. 

Lain a kol.

STP 2017

97

100,-

Větrání škol v souvislostech

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou vnitřního prostředí a větrání ve školách v širších souvislostech. Kniha nabízí různé úhly pohledu na větrání škol, čerpá z historických pramenů, analyzuje současný stav vč. platných předpisů, a zabývá se vlivy, které s tvorbou vnitřního prostředí souvisí. Samostatná kapitola je věnována energetické náročnosti větrání. V publikaci jsou prezentovány konkrétní řešení a opatření, které by měly vést k jednoznačnému cíli – zlepšení kvality vnitřního prostředí na českých školách.

 Zmrhal a kol.

 STP 2017

 142

 100,-

Příprava teplé vody - nové přepracované vydání

Publikace přináší ucelený pohled na problematiku návrhu přípravy teplé vody zahrnující jak profese vytápění, tak profese související se zdravotně technickými instalacemi.

Vavřička a kolektiv

STP 2017

151

300,-

Hodnocení tepelných čerpadel ve světle nové legislativy

Publikace ukazuje různé zavedené normové a legislativní způsoby hodnocení elektricky poháněných tepelných čerpadel pro teplovodní soustavy jako samostatných výrobků a tepelných čerpadel zapojených do tepelných soustav v budovách spolu s teoretickým pozadím výpočtů. Vzhledem  k tomu,  že  problematika  hodnocení tepelných  čerpadel  je  relativně  složitá,  jednotlivé  kapitoly  jsou  vzájemně  provázané a teoretické přístupy se prolínají s legislativními požadavky.

Matuška, Sedlář, Straka

STP 2016

120

150,-

Kontrola klimatizačních systémů, kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie - metodické pokyny 2014

Lain
Vavřička

STP 2014

112

250,-

Bezkontaktní způsoby měření teploty Vavřička

STP 2014

65

220,-

Názvoslovný výkladový slovník z oboru Technika prostředí Ć-A-N, A-Č-N, N-Č-A

(pouze k vyzvednutí v kanceláři STP, Novotného lávka 5, Praha 1)

kolektiv STP 2008 235 ZDARMA
Větrání kuchyní Mathauserová
Morávek
STP 2000 29 44,-
Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů

Rubina

STP 2008

105

132,-

Otopné soustavy teplovodní - 3. přepracované vydání Bašta
Kabele
STP 2008 98 132,-
Výkresové dokumentace ve vytápění Bašta a kolektiv STP 1999 60 132,-
Regulace ve vytápění - 2. přepracované vydání Doubrava a kolektiv STP 2007 181 198,-

Průmyslové otopné soustavy - 2. přepracované vydání

Kotrbatý
Seidl
STP 2005 64 88,-
Měření tepla, indikace a rozdělování úhrady za vytápění a ohřev TUV Jiří Cikhart STP 2003 115 132,-
Rekonstrukce zásobování sídlišť teplem
sborník k semináři
12 autorů STP 1998 80 99,-
Právní aspekty přípravy a realizace staveb
sborník k semináři
5 autorů STP 1996 34 66,-


Objednávky publikací na dobírku, na fakturu (nad 200,- Kč) vyřizuje
Univerzitní knihkupectví odborné literatury, Technická 6, 160 00 Praha 6 Dejvice
telefon: 224 355 003, fax: 233 332 642
e-mail: Vera.Mikulkova@ctn.cvut.cz
V prodejně je možné publikace též zakoupit.