O nás

Společnost pro techniku prostředí (STP) je dobrovolná nezávislá odborná organizace s působností na území České republiky i v zahraničí. Je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS). STP je zástupcem ČR ve společnosti REHVA (Federation of European Heating and Air-conditioning Associations), je asociovaným členem americké společnosti ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers, našim významným partnerem je tradičně Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP).

Z historie

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

STP dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1100 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.

Z hlavních aktivit Společnosti pro techniku prostředí

  • pořádání odborných konferencí, seminářů, kurzů a firemních dnů
  • publikační činnost - časopis "Vytápění, větrání, instalace", Sešity projektanta, sborníky z konferencí, směrnice STP
  • průběžná aktualizace databáze odborníků a firem z oboru (cca 9000 kontaktů)
  • spolupráce se zahraničními společnostmi v oboru (REHVA, ASHRAE, SSTP, IIR, IBPSA)
  • spolupráce se státními orgány, vysokými školami a organizacemi v oboru (ČKAIT, HK ČR, ČVUT, VUT, CTI, SIA, IBPSA CZ)
  • podpora rozvoje oboru

Stanovy a zásady hospodaření Společnosti pro techniku prostředí

Úplné znění Stanov platných od 1/1/2021

Zásady hospodaření