Rada společnosti a Dohlížecí výbor

  Jméno
funkce
telefon e-mail
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Předseda STP
224 357 104 kabele@fsv.cvut.cz
Ing. Jiří Frýba
Místopředseda STP
286 588 507 jiri.fryba@volny.cz
Dr. Ing. Petr Fischer
Hospodář STP
603 545 504 petr.fischer@gmail.com
Ing. Marek Mádr
Tajemník STP
602 312 900 stp@stpcr.cz
Ing. Miloš Lain, Ph.D.
OS 01 Klimatizace a větrání
224 352 586 Milos.Lain@fs.cvut.cz
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
OS 02 Vytápění
224 352 483 Jiri.Basta@fs.cvut.cz

doc. Ing. Karel Papež, CSc.
OS 04 Obytné prostředí

224 357 110 papez@fsv.cvut.cz
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
OS05 Zdravotní a průmyslové instalace
736 606 486 dagmar.kopackova@topinfo.cz
 

Ing. Jiří Petlach
OS06 Integrované navrhování a hodnocení budov

 251 552 025

 jiri.petlach@petlach.cz

Ing. Olga Mikulová
OS 08 Snižování hluku
604 855 382 olga.mikulova@seznam.cz
Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
OS 09 Alternativní zdroje energie
734 424 785 borivoj.sourek@seznam.cz
Ing. Kateřina Ullmannová
OS 10 Osvětlení
katerina.ullmannova@centrum.cz
Ing. Jaroslav Bambous
OS 11 Facility management
731 718 733 bambous@email.cz
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Územní centrum Brno
541 147 920 hirs.j@fce.vutbr.cz
Ing. Jiří Melnikov
Územní centrum Liberec
485 102 290 vektor@volny.cz

Ing. Pavel Gergela
Územní centrum Ostrava

597 321 909 pavel.gergela@vsb.cz
Ing. Zuzana Mathauserová
Územní centrum Praha - konzultační středisko
267 082 687  zuzana.mathauserova@szu.cz

Ing. Ludmila Mutínská

předsedkyně Dohlížecího výboru

724 172 058

lmut@centrum.cz

Ing. Stanislav Toman

člen Dohlížecího výboru

602 829 328 sttoman@centrum.cz

Ing. Lubomír Zejda

člen Dohlížecího výboru

606 639 292 lubomir.zejda@seznam.cz