Ocenění STP

Čestný člen Společnosti pro techniku prostředí

Ocenění dlouholetého významného přínosu oboru technika prostředí a technická zařízení budov v rámci Společnosti pro techniku prostředí, které uděluje Rada STP na návrh výboru odborných sekcí sdružených v STP.

Seznam čestných členů STP

Pamětní plakety STP za významný přínos oboru technika prostředí a technická zařízení budov

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa a 25. výročí vzniku samostatné České republiky vydala Společnost pro techniku prostředí zlaté a stříbrné pamětní plakety za významný přínos oboru technika prostředí a technická zařízení budov. Při této slavnostní příležitosti se rozhodla ocenit osobnosti z řad členů STP a další významné odborníky z tohoto oboru. Jednotlivé osobnosti nominovaly odborné sekce, územní centra a předseda STP prof. Karel Kabele. Slavnostní předání plaket proběhlo v rámci společenského večera IX. sympozia GREEN WAY 2018. Fotografie najdete zde.

Seznam oceněných pamětní plaketou STP

Medaile odborné sekce 01 Klimatizace a větrání

Ocenění dlouholetého významného přínosu oboru klimatizace a větrání udělením pamětní medaile, které uděluje výbor odborné sekce Klimatizace a větrání u příležitosti pořádání konference Klimatizace a větrání. 

2002: Jiří Frýba, Jaroslav Chyský, František Máca, Bohumil Špinar
2004: František Drkal, Karel Hemzal, Miroslav Kotrbatý, Vladimír Plíhal, Stanislav Trepka, Jaroslav Vacek
2006: Jan Hensen, Arsen Melikov, Jaroslav Wurm
2008: Jan Hřebec, Petr Morávek, Ivan Měrka, Richard Nový, Marcel Kadlec
2010: Rudolf Kahle, Zdeněk Lerl, Alena Tomanová
2012: Jan Matějka, Zuzana Mathauserová, Stanislav Toman
2014 Ariana Lajčíková, Jiří Petlach, Václav Šimánek
2017 Petr Andres, Karel Matějíček, Karel Papež, Zdeněk Příhoda

Cena STP za diplomovou a bakalářskou práci

Společnost pro techniku prostředí (STP) v souladu se svými stanovami v zájmu podpory vzdělávání nových odborníků vyhlašuje každoročně Cenu Společnosti pro techniku prostředí za diplomovou práci, obhájenou na ústavech a katedrách českých technických univerzit s významným přínosem pro zájmové obory STP.  Od roku 2018 bylo ocenění rozšířeno i o nejlepší bakalářskou práci z oboru techniky prostředí.

Za rok 2010: Zuzana Svatošová - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Jan Váhala - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Josef Vrba - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2011: Zuzana Šestáková - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
  Michal Stržínek - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2012: Petr Klobusovský - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB  
Za rok 2013 Denisa Donová - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Michal Bejček - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Za rok 2014 Martin Špůr - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Jan Králíček - ČVUT v Praza, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2015 Stanislav Brada - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Pavel Raputa - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Tomáš Adamec - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Marek Slavík - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2016 Ketty Stambolidisová - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Tomáš Král - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Jakub Spurný - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Bohumil Blažek - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2017 Jan Gavenčiak - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Michal Viktorin - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Adéla Kostková - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Vojtěch Dvořák - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2018 - diplomová práce

Jiří Matěj - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Lukáš Klus - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Václav Batovec - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB

Jan Šišolák - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Za rok 2018 - bakalářská práce

Benedikt Malý - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Martin Šimunský - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Za rok 2019 - diplomová práce

Marek Obšivač - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Jakub Oravec - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Marek Urban - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB

Ocenění členů STP společností REHVA (Federace evropských odborných organizací, zabývajících se problematikou techniky prostředí)

2006 - cena REHVA Young Scientist Award: Ing. Radim Čermák, Ph.D.

2007 - cena REHVA Young Scientist Award: Ing.Tomáš Matuška, Ph.D.

2011 - status REHVA Fellow jako uznání za vynikající práci v oboru vnitřního prostředí budov: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

2013 - status REHVA Fellow jako uznání za vynikající práci v oboru vnitřního prostředí budov: Ing. Jiří Frýba, Ing. Stanislav Toman

2013 - cena REHVA Professional Award: Ing. Miroslav Kotrbatý in memoriam

2013 - cena REHVA Young Scientist Award: Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

2015 - cena REHVA Professional Award in Design: Ing. Jiří Petlach

2015 - cena REHVA Professional Award in Technology: Ing. Jan Dědíček

2016  - status REHVA Fellow jako uznání za vynikající práci v oboru vnitřního prostředí budov: Ing. Jiří Petlach

2016 - cena REHVA Professional Award in Science: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

2016 - cena REHVA Professional Award in Design: Dr. Ing. Petr Fischer

2016 - cena REHVA Professional Award in Ecucation: doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Značka GREEN WAY

Hlavním cílem programu GREEN WAY je využití společenské poptávky po energeticky úsporných objektech při zajišťování vnitřního prostředí staveb a nabídnutí investorům uceleného certifikačního programu, který se pohybuje mezi legislativně závaznou povinností nově prováděné stavby (či při provádění majetkových převodů) a velkými certifikačními systémy s globálním postihem vlivu na životní prostředí.

Zároveň je nástavbou stávajícího legislativního požadavku na snížení energetické náročnosti budov a promítá PENB do reálného provozu staveb.

Vedlejšími cíli tohoto programu jsou však i další oblasti:

  • podpora progresivních systémů v oblasti zařízení techniky prostředí a vytvoření tak poptávky po těchto nových systémech a technologiích
  • podpora nových výrobků s vysokou účinností výroby tepla a chladu
  • integrované navrhování staveb tj. snaha o vyšším podílu specialistů na tvorbě a návrzích nových objektů
  • podpora provozovatelů systému TZB a vytvoření poptávky po kvalitních a fundovaných pracovnících v oblasti TZB v rámci Facility managmentu
  Značka GREEN WAY udělena:
2010 Systém EKONOVENT DCV - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o.
2011 Regulátor VAV LVC - LowVelocity - TROX AUSTRIA GmbH, organizační složka