Ocenění STP

Čestný člen Společnosti pro techniku prostředí

Ocenění dlouholetého významného přínosu oboru technika prostředí a technická zařízení budov v rámci Společnosti pro techniku prostředí, které uděluje Rada STP na návrh výboru odborných sekcí sdružených v STP.

Seznam čestných členů STP

Medaile odborné sekce 01 Klimatizace a větrání

Ocenění dlouholetého významného přínosu oboru klimatizace a větrání udělením pamětní medaile, které uděluje výbor odborné sekce Klimatizace a větrání u příležitosti pořádání konference Klimatizace a větrání. 

2002: Jiří Frýba, Jaroslav Chyský, František Máca, Bohumil Špinar
2004: František Drkal, Karel Hemzal, Miroslav Kotrbatý, Vladimír Plíhal, Stanislav Trepka, Jaroslav Vacek
2006: Jan Hensen, Arsen Melikov, Jaroslav Wurm
2008: Jan Hřebec, Petr Morávek, Ivan Měrka, Richard Nový, Marcel Kadlec
2010: Rudolf Kahle, Zdeněk Lerl, Alena Tomanová
2012: Jan Matějka, Zuzana Mathauserová, Stanislav Toman
2014 Ariana Lajčíková, Jiří Petlach, Václav Šimánek
2017 Petr Andres, Karel Matějíček, Karel Papež, Zdeněk Příhoda

Cena STP za diplomovou práci

Společnost pro techniku prostředí (STP) v souladu se svými stanovami v zájmu podpory vzdělávání nových odborníků vyhlašuje každoročně Cenu Společnosti pro techniku prostředí za diplomovou práci, obhájenou na ústavech a katedrách českých technických univerzit s významným přínosem pro zájmové obory STP.

Za rok 2010: Zuzana Svatošová - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Jan Váhala - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Josef Vrba - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2011: Zuzana Šestáková - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
  Michal Stržínek - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2012: Petr Klobusovský - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB  
Za rok 2013 Denisa Donová - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Michal Bejček - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Za rok 2014 Martin Špůr - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Jan Králíček - ČVUT v Praza, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2015 Stanislav Brada - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Pavel Raputa - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Tomáš Adamec - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Marek Slavík - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2016 Ketty Stambolidisová - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Tomáš Král - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Jakub Spurný - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Bohumil Blažek - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2017 Jan Gavenčiak - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Michal Viktorin - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Adéla Kostková - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Vojtěch Dvořák - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2018

Jiří Matěj - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Lukáš Klus - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Václav Batovec - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB

Ocenění členů STP společností REHVA (Federace evropských odborných organizací, zabývajících se problematikou techniky prostředí)

2006 - cena REHVA Young Scientist Award: Ing. Radim Čermák, Ph.D.

2007 - cena REHVA Young Scientist Award: Ing.Tomáš Matuška, Ph.D.

2011 - status REHVA Fellow jako uznání za vynikající práci v oboru vnitřního prostředí budov: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

2013 - status REHVA Fellow jako uznání za vynikající práci v oboru vnitřního prostředí budov: Ing. Jiří Frýba, Ing. Stanislav Toman

2013 - cena REHVA Professional Award: Ing. Miroslav Kotrbatý in memoriam

2013 - cena REHVA Young Scientist Award: Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

2015 - cena REHVA Professional Award in Design: Ing. Jiří Petlach

2015 - cena REHVA Professional Award in Technology: Ing. Jan Dědíček

2016  - status REHVA Fellow jako uznání za vynikající práci v oboru vnitřního prostředí budov: Ing. Jiří Petlach

2016 - cena REHVA Professional Award in Science: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

2016 - cena REHVA Professional Award in Design: Dr. Ing. Petr Fischer

2016 - cena REHVA Professional Award in Ecucation: doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Značka GREEN WAY

Hlavním cílem programu GREEN WAY je využití společenské poptávky po energeticky úsporných objektech při zajišťování vnitřního prostředí staveb a nabídnutí investorům uceleného certifikačního programu, který se pohybuje mezi legislativně závaznou povinností nově prováděné stavby (či při provádění majetkových převodů) a velkými certifikačními systémy s globálním postihem vlivu na životní prostředí.

Zároveň je nástavbou stávajícího legislativního požadavku na snížení energetické náročnosti budov a promítá PENB do reálného provozu staveb.

Vedlejšími cíli tohoto programu jsou však i další oblasti:

  • podpora progresivních systémů v oblasti zařízení techniky prostředí a vytvoření tak poptávky po těchto nových systémech a technologiích
  • podpora nových výrobků s vysokou účinností výroby tepla a chladu
  • integrované navrhování staveb tj. snaha o vyšším podílu specialistů na tvorbě a návrzích nových objektů
  • podpora provozovatelů systému TZB a vytvoření poptávky po kvalitních a fundovaných pracovnících v oblasti TZB v rámci Facility managmentu
  Značka GREEN WAY udělena:
2010 Systém EKONOVENT DCV - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o.
2011 Regulátor VAV LVC - LowVelocity - TROX AUSTRIA GmbH, organizační složka