Ocenění STP

Čestný člen Společnosti pro techniku prostředí

Ocenění dlouholetého významného přínosu oboru technika prostředí a technická zařízení budov v rámci Společnosti pro techniku prostředí, které uděluje Rada STP na návrh výboru odborných sekcí sdružených v STP.

Seznam čestných členů STP

Pamětní plakety STP za významný přínos oboru technika prostředí a technická zařízení budov

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa a 25. výročí vzniku samostatné České republiky vydala Společnost pro techniku prostředí zlaté a stříbrné pamětní plakety za významný přínos oboru technika prostředí a technická zařízení budov. Při této slavnostní příležitosti se rozhodla ocenit osobnosti z řad členů STP a další významné odborníky z tohoto oboru. Jednotlivé osobnosti nominovaly odborné sekce, územní centra a předseda STP prof. Karel Kabele. Slavnostní předání plaket proběhlo v rámci společenského večera IX. sympozia GREEN WAY 2018. Fotografie najdete zde.

Seznam oceněných pamětní plaketou STP

Medaile odborné sekce 01 Klimatizace a větrání

Ocenění dlouholetého významného přínosu oboru klimatizace a větrání udělením pamětní medaile, které uděluje výbor odborné sekce Klimatizace a větrání u příležitosti pořádání konference Klimatizace a větrání. 

2002: Jiří Frýba, Jaroslav Chyský, František Máca, Bohumil Špinar
2004: František Drkal, Karel Hemzal, Miroslav Kotrbatý, Vladimír Plíhal, Stanislav Trepka, Jaroslav Vacek
2006: Jan Hensen, Arsen Melikov, Jaroslav Wurm
2008: Jan Hřebec, Petr Morávek, Ivan Měrka, Richard Nový, Marcel Kadlec
2010: Rudolf Kahle, Zdeněk Lerl, Alena Tomanová
2012: Jan Matějka, Zuzana Mathauserová, Stanislav Toman
2014 Ariana Lajčíková, Jiří Petlach, Václav Šimánek
2017 Petr Andres, Karel Matějíček, Karel Papež, Zdeněk Příhoda
2019 Ivan Cifrinec, Radka Čapková, Karel Greif, Miroslav Štěpánek
2021 Jan Červenák, Karel Kabele, Miroslav Novák
2023 Zdeněk Kvarda (in memoriam), Tomáš Rychlý, Jan Srnka

Cena STP za diplomovou a bakalářskou práci

Společnost pro techniku prostředí (STP) v souladu se svými stanovami v zájmu podpory vzdělávání nových odborníků vyhlašuje každoročně Soutěž o Cenu Společnosti pro techniku prostředí za diplomovou a bakalářskou práci, obhájenou na ústavech a katedrách českých technických univerzit s významným přínosem pro zájmové obory STP.  Od roku 2018 bylo ocenění rozšířeno i o nejlepší bakalářskou práci z oboru techniky prostředí.

Pravidla soutěže

Za rok 2010: Zuzana Svatošová - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Jan Váhala - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Josef Vrba - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2011: Zuzana Šestáková - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
  Michal Stržínek - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2012: Petr Klobusovský - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB  
Za rok 2013 Denisa Donová - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Michal Bejček - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Za rok 2014 Martin Špůr - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Jan Králíček - ČVUT v Praza, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2015 Stanislav Brada - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Pavel Raputa - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Tomáš Adamec - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Marek Slavík - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2016 Ketty Stambolidisová - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Tomáš Král - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Jakub Spurný - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Bohumil Blažek - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2017 Jan Gavenčiak - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
Michal Viktorin - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Adéla Kostková - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Vojtěch Dvořák - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Za rok 2018 - diplomová práce

Jiří Matěj - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Lukáš Klus - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Václav Batovec - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB

Jan Šišolák - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Za rok 2018 - bakalářská práce

Benedikt Malý - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Martin Šimunský - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Za rok 2019 - diplomová práce

Marek Obšivač - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Jakub Oravec - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Marek Urban - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB

Za rok 2019 - bakalářská práce

David Vícha - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Za rok 2020 - diplomová práce

Kamila Chmelářová - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Marek Volný - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Petr Calta - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Za rok 2020 - bakalářská práce

Tomáš Vystavěl - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Za rok 2021 - diplomová práce

Karolína Železná - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

David Jun - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav PST

David Vícha - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Za rok 2021 - bakalářská práce

Václav Kufa - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Za rok 2022 - diplomová práce

Tomáš Vystavěl - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí a staveb TZB

Erik Urban - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Za rok 2022 - bakalářská práce

Tomáš Tobola - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Za rok 2023 - diplomová práce

Vladimír Fiala - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí a staveb TZB

Ondřej Pírek - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Denis Smižanský - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB

Za rok 2023 - bakalářská práce

Kristýna Králová - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Sára Pietoňová - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Za rok 2024 - diplomová práce

Tomáš Tobola - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Pavlína Pánková - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Vladimír Krystyn - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB

Za rok 2024 - bakalářská práce

Martina Pavúková - VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB

Jakub Černák - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Ocenění členů STP společností REHVA (Federace evropských odborných organizací, zabývajících se problematikou techniky prostředí)

2006 - cena REHVA Young Scientist Award: Ing. Radim Čermák, Ph.D.

2007 - cena REHVA Young Scientist Award: Ing.Tomáš Matuška, Ph.D.

2011 - status REHVA Fellow jako uznání za vynikající práci v oboru vnitřního prostředí budov: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

2013 - status REHVA Fellow jako uznání za vynikající práci v oboru vnitřního prostředí budov: Ing. Jiří Frýba, Ing. Stanislav Toman

2013 - cena REHVA Professional Award: Ing. Miroslav Kotrbatý in memoriam

2013 - cena REHVA Young Scientist Award: Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

2015 - cena REHVA Professional Award in Design: Ing. Jiří Petlach

2015 - cena REHVA Professional Award in Technology: Ing. Jan Dědíček

2016  - status REHVA Fellow jako uznání za vynikající práci v oboru vnitřního prostředí budov: Ing. Jiří Petlach

2016 - cena REHVA Professional Award in Science: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

2016 - cena REHVA Professional Award in Design: Dr. Ing. Petr Fischer

2016 - cena REHVA Professional Award in Education: prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.

2023 - cena REHVA Professional Award in Science: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Značka GREEN WAY

Hlavním cílem programu GREEN WAY je využití společenské poptávky po energeticky úsporných objektech při zajišťování vnitřního prostředí staveb a nabídnutí investorům uceleného certifikačního programu, který se pohybuje mezi legislativně závaznou povinností nově prováděné stavby (či při provádění majetkových převodů) a velkými certifikačními systémy s globálním postihem vlivu na životní prostředí.

Zároveň je nástavbou stávajícího legislativního požadavku na snížení energetické náročnosti budov a promítá PENB do reálného provozu staveb.

Vedlejšími cíli tohoto programu jsou však i další oblasti:

  • podpora progresivních systémů v oblasti zařízení techniky prostředí a vytvoření tak poptávky po těchto nových systémech a technologiích
  • podpora nových výrobků s vysokou účinností výroby tepla a chladu
  • integrované navrhování staveb tj. snaha o vyšším podílu specialistů na tvorbě a návrzích nových objektů
  • podpora provozovatelů systému TZB a vytvoření poptávky po kvalitních a fundovaných pracovnících v oblasti TZB v rámci Facility managmentu
  Značka GREEN WAY udělena:
2010

Systém EKONOVENT DCV

- ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o.

2011

Regulátor VAV LVC - LowVelocity

- TROX AUSTRIA GmbH, organizační složka

2020

Klimatizační systém LG MULTI-V 

- LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod