Členství

Společnost pro techniku prostředí poskytuje svým členům:

  1. Odborný recenzovaný časopis "Vytápění, větrání, instalace" – 5x ročně.  Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP. 
  2. Výraznou slevu vložného na odborných akcích, seminářích, konferencích a kurzech pořádaných STP
  3. Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí podle vybraných oborů zájmu člena
  4. Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů
Roční členský příspěvek  900 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty* a důchodce 500 Kč

Máte-li zájem o členství ve Společnosti, vyplňte a odešlete přihlášku členství.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem nebo poštovní složenkou na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení. 

Členský příspěvek je platný v období 1 kalendářního roku.

* Členství pro studenty českých technických vysokých a středních škol (prezenční forma studia, věková hranice do 30 let) se zájmem o techniku prostředí a technická zařízení budov v 1. roce členství zdarma.

Přihláška členství

 - takto označené údaje jsou povinné

Informace o přihlašovaném

required
required
required
required
required, required

Pracovní zařazení

-

Mám zájem o akce zaměřené na problematiku (zaškrtejte)

 


Souhlasím se stanovami Společnosti pro techniku prostředí
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle přiložených podmínek