Kalendář akcí

21.06.2016

Konference Alternativní zdroje energie 2016

Program Konference Alternativní zdroje energie 2016 se v tomto ročníku soustředí na témata výzkumu, vývoje a ...

Časopis VVI

Aktuální číslo 3/2016

VVI

Vývoj imisního třídiče PM10, Zimní provoz klimatizačních systémů v nových administrativních budovách, Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody, Porovnání různých modelů výpočtu roční produkce tepla solárních kolektorů, Agregované tepelné charakteristiky budov Část 2: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy...

Aktuální číslo