Kalendář akcí

03.10.2016

Progresivní systémy vytápění a chlazení budov

Seminář je zaměřen na projektanty, energetiky, provozovatele a technické pracovníky v oblasti vytápění, chlazení a ...

18.10.2016

VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016

Pořádáním Sympozia vytváříme prostor pro informování všech účastníků procesu výstavby budov a jejich provozování o ...

20.02.2017

Dvousemestrální kurz Klimatizace a větrání

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení. Kurz ...

Časopis VVI

Aktuální číslo 3/2016

VVI

Vývoj imisního třídiče PM10, Zimní provoz klimatizačních systémů v nových administrativních budovách, Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody, Porovnání různých modelů výpočtu roční produkce tepla solárních kolektorů, Agregované tepelné charakteristiky budov Část 2: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy...

Aktuální číslo