Kalendář akcí

07.01.2020

Energetická náročnost budov 2020 - dopad legislativních změn

Téma cílí na dopad legislativních změn v oblasti ENB v r. 2020. V rámci přednášky budou na případových studiích variant ...

28.01.2020

Technologie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (Dopady novely vyhlášky 78/2013)

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční odborný seminář zaměřený na podporu projekční činnosti v oblasti TZB. Do programu ...

20.05.2020

Nové pohledy na návrh a provozování větrání podzemních garáží

Seminář je určen pro projektanty všech profesí, zvláště pak projektanty a pracovníky investorských organizací a ...

08.06.2020

Green Way Day 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. ročník nové formy setkávání a vzdělávání odborníků v oblasti úspor energie a technických ...

Časopis VVI

Aktuální číslo 5/2019

VVI

Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem. Část 2: Matematický model, Tepelné modelování fotovoltaických modulů, Agregované tepelné charakteristiky budov. Část 4: Plocha solární apertury obálky budovy, Ekvivalentná tepelná vodivosť vzduchu vo vzduchových dutinách priečniku fasádneho systému a jej vplyv na tepelnú priepustnosť detailu v porovnaní s CFD modelom...

Aktuální číslo

Vyzkoušejte náš názvoslovný výkladový slovník z oboru Techniky prostředí

 -->