Kalendář akcí

19.11.2019

Spalinové cesty a komíny 2019

Obsah semináře je zaměřen na optimalizaci spalinových cest v závislosti na koncepci vytápění, parametrech vytápěného ...

21.11.2019

Hluk v pracovním prostředí

Seminář je určen pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům ...

08.06.2020

Green Way Day 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. ročník nové formy setkávání a vzdělávání odborníků v oblasti úspor energie a technických ...

16.06.2020

Alternativní zdroje energie 2020

Konference, podobně jako v předchozích ročnících, přinese nové poznatky z výzkumu a vývoje OZE, ukázky z monitorovaných ...

Časopis VVI

Aktuální číslo 5/2019

VVI

Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem. Část 2: Matematický model, Tepelné modelování fotovoltaických modulů, Agregované tepelné charakteristiky budov. Část 4: Plocha solární apertury obálky budovy, Ekvivalentná tepelná vodivosť vzduchu vo vzduchových dutinách priečniku fasádneho systému a jej vplyv na tepelnú priepustnosť detailu v porovnaní s CFD modelom...

Aktuální číslo

Vyzkoušejte náš názvoslovný výkladový slovník z oboru Techniky prostředí

 -->