Special Issue

Journal of Heating, Ventilation, Sanitation

Call for papers

 • články přijímáme průběžně,
 • články budou recenzované,
 • článek musí být originální
 • článek musí být napsán v šabloně,
 • délka článku by neměla přesáhnout 10 stran,
 • článek musí tématicky odpovídat zaměření časopisu,
 • články budou podrobeny jazykové korektuře,

Topics

 • Heating
 • Ventilation and Air-conditioning
 • Cooling
 • Allternative energy sousces
 • Sanitation
 • Facility management
 • Noise reduction
 • Ochrana ovzduší
 • Thermal protection of buildings
 • Indoor environment
 • Building and HVAC simulation
 • Hygiene and physiology
 • Lighting
 • etc

Terms

ISSUE
Call for paper REVIEW process

Publication
on-line

6/2021
31.10.2021
30.11.2021
1.1.2022


Download

Special Issue 6/2017

Special Issue 6/2018

Special Issue 6/2019

Special Issue 6/2020