Issue 1/1984

FIAČANOVÁ G.3 - 8
ŠAVRDA M.9 - 11
FERST,V.13 - 20
ŠAVRDA,J.23 - 28
BOK,K.,VÁVRA,A.31 - 40
VANČURA,M.43 - 49
KLOBOUK,B.51 - 54