Issue 4/1964

SPURNÝ K., MACHALA O.149 - 151
PAŠKO M.152 - 161
PEKAROVIČ J.162 - 171
BAŠUS V.172 - 176
KEPKA177 - 179
CIKHART179 - 181
CIHELKA181 - 182
OPPL183 - 187
GÖRNER189 - 190
CHALUPSKÝ190 - 191