Issue 4/1979

FIALA, J.193 - 198
VALÁŠEK, J.201 - 212
MATĚJKA J.215 - 223
FRYŠ J.227 - 231
ONDROUŠEK K., FIALA Z., KOLÁŘ L.233 - 236
VESELÝ J.239 - 243