Issue 4/1989

PETERKA J.193 - 204
VYMAZAL J., SLÁDEČKOVÁ A.205 - 212
PENKOV P., LEKOV A.215 - 219
OPPL,L.221 - 223
RAMINOVÁ,I.,RAMIN,E.225 - 228
KUPKA,J.229 - 232