Issue 5/1986

PDF 9.1 MBKAHLE R.261 - 269
PDF 9.1 MBŠEVC,J.271 - 275
PDF 9.1 MBSVOBODA Z., SEDLÁČEK F.277 - 283
PDF 9.1 MBPAVELKA,J.,SLANINA,S.285 - 288
PDF 9.1 MBFRIEDBERGER,Z.289 - 291
PDF 9.1 MBDOHŇANSKÁ E.293 - 297
PDF 9.1 MBŠEDIVÝ,V.299 - 301