Odborná sekce 04 - Obytné prostředí

Činnost sekce

je zaměřena na teoretické a praktické problémy obytného prostředí, tj. na otázky tepelně-vlhkostní, odérové, toxické, aerosolové, mikrobiální, elektrostatické elektřiny, elektromagnetických vln, iontů v ovzduší, psychického mikroklimatu atd.

Předseda odborné sekce

doc. Ing. Karel Papež, CSc. - tel.: 224 354 438

Členové výboru

MUDr. Ivana Holcátová, CSc., Ing. arch. Josef Horný, Ing. Miloslav Chlum, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Magda Kadlecová, CSc., prof. Ing. Jaroslav Kočí, CSc., prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc., doc. Ing. Karel Papež, CSc., doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Sdělení pro členy

Rádi Vás uvítáme na našich akcích a těšíme se i na Vaše náměty pro naší práci.