Rada společnosti a Dohlížecí výbor

  Jméno
funkce
telefon e-mail
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Předseda STP
224 357 104 kabele@fsv.cvut.cz
Ing. Jiří Petlach
Místopředseda STP
602 707 464 jiri.petlach@petlach.cz
Dr. Ing. Petr Fischer
Hospodář STP
603 545 504 petr.fischer@gmail.com
Ing. Miloš Lain, Ph.D.
OS 01 Klimatizace a větrání
224 352 586 Milos.Lain@fs.cvut.cz
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
OS 02 Vytápění
224 352 483 Jiri.Basta@fs.cvut.cz

doc. Ing. Karel Papež, CSc.
OS 04 Obytné prostředí

224 357 110 papez@fsv.cvut.cz
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
OS05 Zdravotní a průmyslové instalace
736 606 486 dagmar.kopackova@topinfo.cz

Ing. Jiří Hubka
OS06 Integrované navrhování a hodnocení budov

 737 310 733

jiri.hubka@email.cz

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
OS 08 Snižování hluku
774 295 912 miroslav.kucera@fs.cvut.cz
Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
OS 09 Alternativní zdroje energie
734 424 785 borivoj.sourek@seznam.cz

doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

vedoucí redaktor časopisu Vytápění větrání instalace

224 352 433 vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Územní centrum Brno
541 147 920 hirs.j@fce.vutbr.cz
Ing. Jiří Melnikov
Územní centrum Liberec
485 102 290 vektor@volny.cz

Ing. Pavel Gergela
Územní centrum Ostrava

731 323 005

projekt@tzb-energie.cz
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
Územní centrum Praha - konzultační středisko
  zuzana.veverkova@fsv.cvut.cz

Ing. Ludmila Mutínská

předsedkyně Dohlížecího výboru

724 172 058

lmut@centrum.cz

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

člen Dohlížecího výboru

kabrhel@fsv.cvut.cz

Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

člen Dohlížecího výboru

roman.vavricka@fs.cvut.cz