Redakce

Redakční rada časopisu VVI*

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
prof. Ing. František Drkal, CSc.
Ing. Dr. Petr Fischer
Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D.
Ing. Štěpánka Homolová – výkonná redaktorka
Věra Jírová – inzerce
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – předseda Společnosti pro techniku prostředí
Ing. Marcel Kadlec
Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.
Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Ing. Zdeněk Lyčka
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Ing. Petr Šerks
Ing. Jan Široký, Ph.D.
Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. – vedoucí redaktor

Redakce

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Technická 4, 166 07 Praha 6,
Vedoucí redaktor: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. tel.: 224 352 433, vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz
Výkonná redaktorka: Ing. Štěpánka Homolová gsm: 778 444 677, homolova.vvi@gmail.com
Inzerce: Věra Jírová, tel./fax: 241 401 229, gsm: 603 180 596, vera.jirova.vvi@gmail.com
Jazyková korektura zvláštního čísla: Harvey Cook

*Poznámka: Členové redakční rady jsou externisté a nejsou zaměstnanci vydavatele.