Zvláštní číslo

Zvláštní číslo časopisu
Vytápění, větrání, instalace

Pro nezájem autorů článků v anglickém jazyce bylo vydávání zvláštního čísla pozastaveno.

Zvláštní číslo VVI

 • bude obsahovat pouze články v anglickém jazyce,
 • bude přístupné on-line bez omezení na stránkách STP,
 • vyjde pouze v elektronické verzi,
 • vyjde jako 6. číslo vždy na přelomu roku,
 • bude vycházet pravidelně každý rok,
 • číslo 6/2017 bylo prvním podobným počinem v historii časopisu.

Motivace

 • umožnit našim autorům publikovat v anglickém jazyce,
 • zvýšit dopad článků,
 • zvýšit dopad časopisu,
 • zvýšit kvalitu a prestiž časopisu.

Informace pro autory - call for papers

 • články přijímáme průběžně,
 • články budou recenzované,
 • článek musí být originální
 • překlady článků ze starších čísel VVI nebudou akceptovány,
 • článek musí být napsán v šabloně,
 • délka článku by neměla přesáhnout 10 stran,
 • článek musí tématicky odpovídat zaměření časopisu,
 • články budou podrobeny jazykové korektuře,
 • autoři nebudou honorováni,
 • články ze zvláštního čísla nebudou podléhat SMA.

Tématické okruhy článků

 • Vytápění
 • Větrání a klimatizace
 • Chlazení
 • Alternativní zdroje energie
 • Zdravotně technické instalace
 • Facility management
 • Hluk a vibrace
 • Ochrana ovzduší
 • Tepelná ochrana budov
 • Vnitřní prostředí budov
 • Simulace budov a techniky prostředí
 • Hygiena a fyziologie
 • Osvětlení
 • a další příbuzné obory.

Informace pro inzerenty

 • ve zvláštním čísle je možné inzerovat za výrazně sníženou cenu,
 • inzeráty je možné předkládat v češtině i v angličtině,
 • formát inzerce bude jednotný A4,
 • uzávěrka inzertních podkladů je vždy ke konci října,
 • pro objednávky inzerce kontaktujte redakci.

Pro bližší informace kontaktujte vedoucího redaktora vladimir.zmrhal@fs.cvut.cz.

Ke stažení

Zvláštní číslo 6/2017

Zvláštní číslo 6/2018

Zvláštní číslo 6/2019

Zvláštní číslo 6/2020

Zvláštní číslo 6/2021