Soutěž o cenu prof. Pulkrábka

21. ročník Soutěže mladých autorů o cenu prof. Pulkrábka

Redakční rada časopisu VVI vypisuje pro rok 2023 21. ročník soutěže pro mladé autory. Cílem je vytvořit prostor pro seznámení širší technické veřejnosti s výzkumnými a vývojovými pracemi mladých autorů (např. v magisterském a v doktorském studiu) nebo s jejich zkušenostmi z projekční a dodavatelské činnosti.

Cena soutěže je nazvána jménem zakladatele předchůdce časopisu VVI – časopisu Zdravotní technika a vzduchotechnika, založeného v roce 1958.

Cena prof. Pulkrábka

za nejlepší článek mladého autora v časopisu VVI

Pravidla soutěže

 • Vyhodnoceny budou články uveřejněné v daném ročníku časopisu VVI.
 • Do soutěže bude zařazen článek, jehož autor nebo autoři dosáhnou v daném roce nejvýše 35 let věku.
 • Při účasti dalších, starších spoluautorů, musí mít hlavní autor nebo autoři rozhodující, více než 60% podíl na článku.
 • Články se hodnotí podle pevných závazných kriterií:
     odbornost – přínos pro obor,
     originalita – podíl kompilace a reprintu,
     literární zpracování – včetně srozumitelnosti pro čtenáře,
     grafické zpracování – obrázky, grafy, tabulky,
     podíl autora.
 • Články hodnotí soutěžní komise redakční rady spolu s recenzentem článku a vedoucím redaktorem.
 • Redakční rada stanoví konečné pořadí.
 • Vyhodnocení soutěže bude uveřejněno v druhém čísle dalšího ročníku VVI.
 • Ocenění bude slavnostně vyhlášeno při vhodné příležitosti pořádané STP (konference, zasedání Rady STP, zasedání redakční rady časopisu VVI).

Ocenění

 • Autoři oceněných článků budou oceněni diplomem a finančně ve výši:
     1. cena                    7.000 Kč
     2. cena                    5.000 Kč
     3. cena                    3.000 Kč
 • Redakční rada má právo neudělit některou z cen, sdružit více cen do jednoho pořadí, případně rozšířit finanční odměnu pro více autorů.

Redakční rada VVI

Seznam oceněných autorů

21. ročník – nejlepší článek za rok 2023

1. cena Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D. za článek "Motivační potenciál pro energetickou flexibilitu budov
ze strany chytré sítě"
2. cena Ing. Martin Sokol za článek "Simulácia tlakovej odolnosti zápachovej uzávierky a posúdenie
vplyvu odparovania na jej tlakovú odolnosť"
3. cena Ing. Erika Langerová za článek "Současné problémy jednorozměrného modelování nádrží
s integrovanými výměníky tepla"

20. ročník – nejlepší článek za rok 2022

1. cena Ing. arch. Ing. Martin Stropnický za článek "Hospodaření s dešťovou vodou"
2. cena Ing. Miroslav Konečný za článek "Reálné využití odpadního tepla z těžebního zařízení
pro produkci kryptoměn v roce 2020"
3. cena Ing. Vladimíra Panáková (roz. Linhartová), Ph.D. za článek "Zkouška požárního větrání podzemní hromadné garáže horkým kouřem"

19. ročník – nejlepší článek za rok 2021

1. cena Ing. Jan Králíček za článek "Akustický absorbér pro omezení hlukové expozice"
2. cena Ing. Jan Moštěk za článek "Vliv vzájemného ovlivňování teplé a studené vody ve vodovodním potrubí na množení bakterie legionella"
3. cena Ing. Martin Garba za článek "Teplovodní krbová vložka s integrovanou akumulací"

18. ročník – nejlepší článek za rok 2020

1. cena Ing. Miroslav Konečný za článek "Případová studie využití odpadního tepla z výpočetní techniky určené pro produkci kryptoměn"
2. cena Ing. Jiří Cigler, Ph.D. za článek "Vyhodnocení přínosů implementace prediktivního řízení systémů CZT"
3. cena Ing. Jindřich Boháč, Ph.D. za článek "Dynamika otopných těles"

17. ročník – nejlepší článek za rok 2019

1. cena Ing. Nikola Pokorný a Ing. Viacheslav Schemelin za článek "Modelování provozu nezasklených FVT kolektorů během noci"
2. cena Ing. Jiří Novotný za článek "Problematika hodnocení solárního pokryti FV systémem v domácnosti"
3. cena Ing. Kristýna Švandová a Ing. Petr Zelenský za článek "CFD simulace odsávacího systému tavicí pece pro zpracování oceli"

16. ročník – nejlepší článek za rok 2018

1. cena Ing. Radek Červín za článek "Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem - 1. část"
2. cena Ing. Jindřich Boháč a Ing. Jan Šulc za článek "Modelování provozního chování otopných těles"
3. cena Ing. Martin Postupa za článek "Rotační výměníky a podmínky pro jejich bezporuchový provoz"

15. ročník – nejlepší článek za rok 2017

1. cena Ing. Martin Kny, Ph.D. za článek "Vliv proudění vzduchu přes průvzdušnou tepelnou izolaci na hodnotu součinitele prostupu tepla - CFD simulace"
2. cena Ing. Jiří Cigler, Ph.D. za článek "Využití prediktivního regulátoru pro řízení vytápění s dodržením rezervovaných kapacit výkonu"
3. cena Ing. Petr Kubesa za článek "Vliv obestavby krbové vložky na časový průběh tepelného výkonu"

14. ročník – nejlepší článek za rok 2016

1. cena Ing. Jan Sedlář za článek "Zvýšení efektivity přípravy teplé vody tepelným čerpadlem v bytovém domě"
2. cena Ing. František Lízal, Ph.D. za článek "Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování skla osobního automobilu"
3. cena Ing. Václav Novotný článek "Model malého rodinného domu s mikrokogenerační jednotkou" 

13. ročník – nejlepší článek za rok 2015

1. cena Ing. Jan Šulc za článek "Návrh algoritmů řízení provozního větrání tunelu Blanka"
2. cena neudělena
3. cena Ing. Jan Široký, Ph.D. za článek "Modelování spotřeb energií budov"
3. cena Ing. Vojtěch Zavřel za článek "Simulace chladicího systému datacentra v havarijním stavu" 

12. ročník – nejlepší článek za rok 2014

1. cena Ing. Jan Sedlář za článek "Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody"
2. cena Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. za článek "Návrh tloušťky tepelné izolace s ohledem na
úsporu energie"
3. cena Ing. Roman Vavřička, Ph.D. za článek "Měření vysokých povrchových teplot
bezkontaktním způsobem" 

11. ročník – nejlepší článek za rok 2013

1. cena Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. za článek "Izolace a povodně"
2. cena Bc. Stanislav Němec za článek "Praktické poznatky z provozu velkých solárních soustav
a jejich monitoring"
3. cena Ing. Marek Pokorný, Ph.D. za článek "Požární bezpečnost bytových instalačních šachet" 

10. ročník – nejlepší článek za rok 2012

1. cena Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. za soubor článků "Výrobkové normy pro technické izolace"
2. cena neudělena
3. cena Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. za článek "Šíření zvuku přes překážku"
3. cena Ing. Sandra Turčániová a Ing. Lenka Matějíčková za článek "Certifikát BREEAM In Use
pro budovu Filadelfie" 

9. ročník – nejlepší článek za rok 2011

1. cena Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. za článek "Bilance vlhkosti v obytném prostředí"
2. cena Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. za článek "Porovnání provozních nákladů regulovatelných ejektorů a směšovacích čerpadel"
3. cena Ing. Marek Ženka za článek "Pasivní administrativní budova v letním provozu"

8. ročník – nejlepší článek za rok 2010

1. cena neudělena
2. cena Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. za článek "Protipožární izolace vzduchovodů"
2. cena Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. za článek "Porovnání spotřeby energie vodních klimatizačních systémů"
3. cena Ing. Štěpán Nosek za článek "Simulace mikrokogenerační jednotky s hybridním Stirlingovým motorem"
3. cena Ing. Martin Pospíšil za článek "Způsoby návrhu zaplavovacího větrání pro administrativní prostory a jejich porovnání"

7. ročník – nejlepší článek za rok 2009

1. cena Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. za článek „Otevřené - konvektivní chladicí stropy“
2. cena Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. za článek "Plynulá regulace otáček ventilátorů vzduchem chlazených výměníků"
3. cena Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. za článek "Matematické modelování hybridních fotovoltaicko-tepelných kapalinových kolektorů"

6. ročník – nejlepší článek za rok 2008

1. cena Ing. Jan Hrdlička za článek "Vlastnosti alternativních pelet a problematika emisí persistentních látek při jejich spalování“
2. cena Ing. Pavel Kopecký za článek "Návrh dimenzí zemních výměníků tepla"
3. cena Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. za článek "Tepelná izolace s kapilárně vodivou tkaninou"

5. ročník – nejlepší článek za rok 2007

1. cena Ing. Jan Pořízek za článek "Simulace 1-D proudění v portálovém objektu tunelu Blanka"
2. cena Ing. Petra Šťávová za článek "Hodnocení větrání měřením CO2 a simulacemi v programu Contam 2.4"
2. cena Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. za článek "Tepelné prostředí v prostoru s kapilárními rohožemi"
3. cena neudělena

4. ročník – nejlepší článek za rok 2006

1. cena Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.  za článek „Vliv návrhu trubkového registru absorbéru na účinnost solárního kolektoru“
2. cena Ing. Vít Koverdynský za článek „Tepelná izolace s kapilárně aktivní tkaninou pro rozvody chladu“
3. cena Ing. Jakub Kolařík a Ing. Ján Babiak za soubor článků „Použití tepelně aktivních prvků vytápění a chlazení kancelářských budov – díl I a II“

3. ročník – nejlepší článek za rok 2005

1. cena Ing. Petra Baránková za článek „Měření intenzity větrání metodou značkovacího plynu CO2
2. cena Ing. Tomáš Matuška,Ph.D., Ing Bořivoj Šourek za článek „Solární soustavy s kolektory vestavěnými do fasády“
3. cena Ing. Ondřej Hojer za článek „Metodika návrhu plynových zářičů“

2. ročník – nejlepší článek za rok 2004

1. cena Ing. Igor Krajčí, Ph.D. za článek "Nepriame adiabatické chladenie s ostřelovaným rekuperativnym výmeníkom"
2. cena Ing. Vladimír Zmrhal za článek "Hodnocení tepelného komfortu v prostoru s chladicím stropem"
3. cena Ing. Radim Čermák, Ph.D. za článek "Rychlost v dýchací oblasti"

1. ročník – nejlepší článek za rok 2003

1. cena Ing. Tomáš Matuška za soubor článků "Aktivní solární tepelné systémy"
2. cena neudělena
3. cena Ing. Radim Čermák za článek "Osobní větrání"
3. cena Ing. Jakub Huml za článek "Využití zemského polomasivu pro ukládání odpadního tepla a sluneční energie"
3. cena Ing. Stanislav Patočka za článek "Zesílený odsávací systém"