Číslo 1/1997

Komplexní přístup k vytváření prostředí v budovách PDF 39,6 MB

Anotace...

Článek upozorňuje na často opomíjenou problematiku řešení osvětlení v budovách v celé její komplexnosti. Autor zdůrazňuje vliv dobrého osvětlení a podmínek zrakové pohody na kvalitu podmínek uvnitř budova připomíná základní zásady, které je nutno dodržovat při tvorbě architektonického řešení budov i při stanovení koncepce aplikace technických zařízení budov
Matoušek J.2 - 4
Jednotrubkové otopné soustavy PDF 39,6 MB

Anotace...

Autor popisuje jednotrubkové otopné soustavy, jejich různé způsoby provedení, jejich výhody či nevýhody a rovněž uvádí dva příklady výpočtu jednotrubkové horizontální otopné soustavy se čtyřcestnou armaturou a s obchozem.
Bašta J.5 - 12
Analýza stavů vnitřního prostředí průmyslové haly PDF 39,6 MB

Anotace...

Autor analyzuje stav vnitřní prostředí průmyslové montované haly typu HARD Jeseník dvěma typy výpočetních progra­mů. Analýza je zaměřena na dynamické chování a vzájemné ovlivnění soustavy větrání a stavební konstrukce haly. Základem analýzy byly výpočty simulačním programem ESP-r, který je používán pro vědecké účely. Výsledky byly po­rovnány s výsledky programu sestaveného v tabulkovém procesoru EXCEL, který je velmi vhodný pro projekční praxi.
Neužil M.13 - 16
Ústřední vytápění - věc neznámá? (II. část) PDF 39,6 MB

Anotace...

V pokračování článku, jehož první část byla uveřejněna ve VVI 3/96, autor vysvětluje důležitost změn teploty média a jejich zásadní vliv na stabilitu regulačních procesů. Zabývá se dále stanovením správných požadavků na okamžité teploty média a jejich průběh během topné sezóny.
Ráž, J.17 - 20
Směšovací ejektory (1. část) PDF 39,6 MB

Anotace...

Směšovací ejektory S měnitelným průtočným průřezem trysky jsou progresivními armaturami, nahrazujícími ve vytápě­ní 3 prvky: rekuperační výměník tepla, trojcestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo. Tato náročná kombinace zna­mená, že nemohou být využívány univerzálně. Okrajovým podmínkám výpočtu a návrhu přístroje pro jeho správnou funkci je věnována první (teoretická) část článku. Druhá část se zabývá chováním přístroje v provozu a dlouhodobými poznatky z provozu.
Brož K.21 - 24
Ejektory PDF 39,6 MB

Anotace...

Ejektor jako připojovací element otopné soustavy k rozvodu tepla má značné výhody, protože zastává funkci oběho­vého čerpadla, směšovacího ventilu a výměníku tepla. Nelze ho však použít univerzálně jako náhrady těchto tří prvků. Uvádí se výrobní rozsah typových ejektorů výrobce Baelz (SRN) a jím doporučený postup dimenzování.
Kotrbatý M., Seidel J.27 - 29
Využití pístových spalovacích motorů v energetických systémech PDF 39,6 MB

Anotace...

Článek popularizuje vlastnosti malých plynových tepláren - kogeneračních soustrojí s plynovými motory. Zdůrazňuje se energetická a ekonomická výhodnost těchto zdrojů na příkladech realizací v zahraničí.
Foglar P.30 - 32
Úspory energií v mateřské školce PDF 39,6 MB

Anotace...

Po dohodě se Správou majetku města Kroměříže byla energeticky hodnocena mateřská školka Páleníčkova. Bylo identifikováno 6 profitních úsporných opatření s úsporou 23 % energie a celkovou hrubou návratností investic 5,5 let. Čtyři ze šesti opatření byla realizována v létě 1995 a dosažené úspory jsou dokonce větší než vypočtené. Projekt byl realizován v rámci spolupráce v oblasti hospodaření s energií mezi Českou republikou a Norskem.
Bárta, L.; Hirš, J., Dahlsveen T.33 - 34
Vzduchotechnika z pohledu hygienika PDF 39,6 MB

Anotace...

Autor článku shrnuje své osobní dlouholeté zkušenosti hygienika z oblasti projekce a provozu vzduchotechnického zařízení. Uvádí základní hygienické požadavky i nejčastěji se vyskytující chyby projektů a realizací ve vzduchotechnic­kém oboru. Určuje polemicky hodnoty množství vyměňovaného venkovního vzduchu ve větraných prostorech.
Hanzl, J.35 - 36
Ventilátory pro podelné větrání tunelů PDF 39,6 MB

Anotace...

V článku jsou údaje o vlastnostech nových ventilátorů, určených k podélné dopravě vzduchu v automobilových tunelech.
Novotný S.37 - 38
Nové zvlhčovače Condair CP PDF 39,6 MBAnders P.39 - 40
Přeprava tepla železnicí PDF 39,6 MB

Anotace...

V minulosti bylo již mnohokrát teoreticky i prakticky prokázáno, že nejlevnější způsob dopravy tepla i různých médií je kontinuálním způsobem potrubím. Článek seznamuje s výsledky studie přepravy tepla po železnici v podmínkách SRN. Ukazuje se, že i tam by bylo možné využít tento způsob jen nouzově či výjimečně pro vysoké náklady a jen tam, kde je železnice již vybudována.
Vondrák, O.44 - 45