Číslo 2/1992

Dynamika regulace tepelného výkonu otopných těles

Anotace...

Článek obsahuje teoretické vztahy pro vyjádření časové závislosti teploty vytápěné místnosti při chladnutí nebo ohřevu otopného tělesa
ŠÁLEK F.2 - 4
Ekonomický výpočet a optimalizace zařízení pro zpětné využívání tepla ze vzduchu odváděného při větrání

Anotace...

Článek dává návod pro sestavení algoritmu výpočtu optimalizace efektu zařízení pro zpětné využívání tepla ve vzducho­technických zařízeních, při vypuštění dřívějších přirážek. Poskytuje současné cenové relace základních zdrojů tepla.
CHYSKÝ J.5 - 7
Snižování hluku ( I.část )

Anotace...

Článek pojednává o problematice hluku a zákonitostech technické akustiky. Je prvním ze seriálu článků, které mají vysvětlit základy oboru technika prostředí i oborů souvisejících. Snahou autorů jednotlivých článků seriálu je podat ucelený soubor informací formou výukového kursu.
NOVÝ R.8 - 9
Nové směry řešení světlíků s integrovanou funkcí

Anotace...

Článek informuje o požadavcích na světlíky průmyslových budova o možnostech odstranění jejich netěsností
MORÁVEK P.10 - 12
Řešení budov s pasivním slunečním vytápěním

Anotace...

Článek popisuje zásady stavebního řešení budov vytápěných ve větším rozsahu energií slunečního záření. Pozornost je věnována především urbanistickému, dispozičnímu, tepelně izolačnímu a tepelně akumulačnímu řešení stavby.
CIHELKA J.13 - 15
Porovnání tmavých a světlích infračervených zářičů ve vysokých halách

Anotace...

V článku jsou porovnány možnosti instalace infračervených zářičů v průmyslových halách, zejména o velké výšce. Světlé zářiče jsou vhodnější k vytápění hal, pokud musí být umístěny vysoko, např. nad jeřábovou drahou
HABERFELNER H.16 - 17
Navrhování a modernizace průmyslových budov

Anotace...

V článku jsou uvedeny základní požadavky na tepelně technické vlastnosti průmyslových budov při zimním i letním provozu. Uvedené zásady jsou významné i pro jejich modernizaci.
RŮŽIČKOVÁ I.18 - 19
Zásady řešení revize ON 73 4502

Anotace...

-
MAŤEJKA J.20 - 22
Novinky a současný stav československých státních norem pro navrhování otopných soustav ústředního vytápění

Anotace...

-
JIROUT V.22 - 22
Činitelé ovlivňující tvorbu energetického programu pro stávající budovy

Anotace...

-
MRÁZEK K.23 - 24
Zásady státní účasti při snižování spotřeby paliv a energie v obytných budovách a bytech v České republice

Anotace...

-
ZAJÍC T.25 - 25
Rozpočtování vzduchotechniky s počítačem

Anotace...

-
DVOŘÁK J.27 - 27
Rekonstrukce klimatizačního zařízení v obchdně-provozních budovách a.s. Incesta Praha

Anotace...

Článek obsahuje zkušenosti autora s plánováním a řízením rozsáhlé rekonstrukce složitého klimatizačního zařízení. Zachycuje nové skutečnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích po změně hospodářských podmínek v souvislosti s politickými přeměnami společnosti. Poukazuje na kritické momenty procesu realizace rekonstrukcí a doporučuje vhodná východiska.
NOVOTNÝ R.31 - 32
Odlučovač tuku pro kuchyně

Anotace...

V článku jsou porovnány vlastnosti filtračních materiálů pro odlučovače tuku.
HEMZAL K., NOSEK P.34