Číslo 2/1992

Dynamika regulace tepelného výkonu otopných těles PDF 22,1 MB

Anotace...

Článek obsahuje teoretické vztahy pro vyjádření časové závislosti teploty vytápěné místnosti při chladnutí nebo ohřevu otopného tělesa
ŠÁLEK F.2 - 4
Ekonomický výpočet a optimalizace zařízení pro zpětné využívání tepla ze vzduchu odváděného při větrání PDF 22,1 MB

Anotace...

Článek dává návod pro sestavení algoritmu výpočtu optimalizace efektu zařízení pro zpětné využívání tepla ve vzducho­technických zařízeních, při vypuštění dřívějších přirážek. Poskytuje současné cenové relace základních zdrojů tepla.
CHYSKÝ J.5 - 7
Snižování hluku ( I.část ) PDF 22,1 MB

Anotace...

Článek pojednává o problematice hluku a zákonitostech technické akustiky. Je prvním ze seriálu článků, které mají vysvětlit základy oboru technika prostředí i oborů souvisejících. Snahou autorů jednotlivých článků seriálu je podat ucelený soubor informací formou výukového kursu.
NOVÝ R.8 - 9
Nové směry řešení světlíků s integrovanou funkcí PDF 22,1 MB

Anotace...

Článek informuje o požadavcích na světlíky průmyslových budova o možnostech odstranění jejich netěsností
MORÁVEK P.10 - 12
Řešení budov s pasivním slunečním vytápěním PDF 22,1 MB

Anotace...

Článek popisuje zásady stavebního řešení budov vytápěných ve větším rozsahu energií slunečního záření. Pozornost je věnována především urbanistickému, dispozičnímu, tepelně izolačnímu a tepelně akumulačnímu řešení stavby.
CIHELKA J.13 - 15
Porovnání tmavých a světlích infračervených zářičů ve vysokých halách PDF 22,1 MB

Anotace...

V článku jsou porovnány možnosti instalace infračervených zářičů v průmyslových halách, zejména o velké výšce. Světlé zářiče jsou vhodnější k vytápění hal, pokud musí být umístěny vysoko, např. nad jeřábovou drahou
HABERFELNER H.16 - 17
Navrhování a modernizace průmyslových budov PDF 22,1 MB

Anotace...

V článku jsou uvedeny základní požadavky na tepelně technické vlastnosti průmyslových budov při zimním i letním provozu. Uvedené zásady jsou významné i pro jejich modernizaci.
RŮŽIČKOVÁ I.18 - 19
Zásady řešení revize ON 73 4502 PDF 22,1 MB

Anotace...

-
MAŤEJKA J.20 - 22
Novinky a současný stav československých státních norem pro navrhování otopných soustav ústředního vytápění PDF 22,1 MB

Anotace...

-
JIROUT V.22 - 22
Činitelé ovlivňující tvorbu energetického programu pro stávající budovy PDF 22,1 MB

Anotace...

-
MRÁZEK K.23 - 24
Zásady státní účasti při snižování spotřeby paliv a energie v obytných budovách a bytech v České republice PDF 22,1 MB

Anotace...

-
ZAJÍC T.25 - 25
Rozpočtování vzduchotechniky s počítačem PDF 22,1 MB

Anotace...

-
DVOŘÁK J.27 - 27
Rekonstrukce klimatizačního zařízení v obchdně-provozních budovách a.s. Incesta Praha PDF 22,1 MB

Anotace...

Článek obsahuje zkušenosti autora s plánováním a řízením rozsáhlé rekonstrukce složitého klimatizačního zařízení. Zachycuje nové skutečnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích po změně hospodářských podmínek v souvislosti s politickými přeměnami společnosti. Poukazuje na kritické momenty procesu realizace rekonstrukcí a doporučuje vhodná východiska.
NOVOTNÝ R.31 - 32
Odlučovač tuku pro kuchyně PDF 22,1 MB

Anotace...

V článku jsou porovnány vlastnosti filtračních materiálů pro odlučovače tuku.
HEMZAL K., NOSEK P.34