Číslo 2/2004

Emise z kotelen a ochrana ovzduší - Příloha č.1

Anotace...

Článek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojů znečišťování. Přínosné jsou popisy mechanismu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. V článku jsou uvedeny potřebné výpočtové vztahy včetně konkrétních příkladů, které mohou sloužit pro výpočty ročních emisí, poplatků za znečišťování, předpokládaných koncentrací sledovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s předepsanými emisními limity. Důležité jsou informace o nových povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování a to včetně malých kotlů. Formou kritických a věcných poznámek je upozorněno na některé legislativní nedostatky.
Hemerka, J., Hrdlička, F.1 - 12
Hydraulické chování otopných soustav s TRV PDF 126 kB

Anotace...

Článek se zbývá hydraulickým chováním dvoutrubkové a jednotrubkové otopné soustavy při zavírání termostatických regulačních ventilů. Na příkladech s konkrétními hodnotami ukazuje rozdílné chování dvoutrubkové a jednotrubkové otopné soustavy.
Bašta, J.54 - 56
Rychlost v dýchací oblasti PDF 640 kB

Anotace...

-
Čermák, R.57 - 57
Nový způsob přesného řízení vlhkosti

Anotace...

-
Lajčíková, Z.58 - 60
Výskyt amoniaku v pobytových priestoroch budov PDF 66,3 kB

Anotace...

V posledných rokoch sa stal veľmi aktuálny záujem o kvalitu vnútorného vzduchu. Jednou z chemických škodlivín znečisťujúcich pobytové priestory budov je amoniak. Práca podáva prehľad súčasných poznatkov o chemických vlastnostiach amoniaku, o jeho hlavných zdrojoch, negatívnych účinkoch na ľudský organizmus, kritériách hodnotenia výskytu a o metódach stanovenia amoniaku vo vnútornom prostredí budov.
Eštoková, A., Števulová, N.62 - 64
Optimální a přípustné mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí PDF 207 kB

Anotace...

Autor připravil návrh posuzování vybraných faktorů obytného prostředí. Vychází z platných národních i mezinárodních předpisů. Při absenci hygienické legislativy pro posuzování interiérů obytného prostředí v ČR je to první krok a autor vyzývá k diskusi a dalším návrhům.
Jokl, M.65 - 68
Nepriame adiabatické chlaenie s ostrekovaným rekuperatívnym výmenníkom PDF 311 kB

Anotace...

Príspevok sa zaoberá nepriamym adiabatickým chladením ostrekovaným rekuperatívným výmenníkom pre potreby klimatizácie. Zariadenie je popísané a vysvetlené, stavy a stavové zmeny vzduchu sú zobrazené v Mollierovom h-x diagrame. Uvedené sú rovnice tepelnej bilancie ostrekovaného rekuperatívneho výmenníka.
Krajčí, I.71 - 72