Číslo 3/1994

Některé poznatky o palivových článcích PDF 39,2 MB

Anotace...

-
PETRLÍK,J.2 - 6
Současné trendy ve vytápění a klimatizaci tuzemských železničních vozidel PDF 39,2 MB

Anotace...

Zvláštnosti klimatizace u vozů pro vysoké jízdní rychlosti. Modernizace vytápění, větrání i automatické regulace teploty u vozů regionální a předměstské dopravy. Tepelná pohoda v kabině strojvedoucího jako součást provozní bezpečnosti
VONDRÁK O.7 - 10
Snižování hluku ( X.část ) PDF 39,2 MB

Anotace...

-
NOVÝ,R.11 - 12
Regulace obtížně regulovatelných klimatizačních a vytápěcích zařízení PDF 39,2 MB

Anotace...

V příspěvku je poukázáno na možnost využít zařízení s řízeným útlumem teplotních kmítů k automatické regulaci klimatízace s úzkými tolerancemi teplot a ke zhospodárnění provozu tepelně setrvačných vytápěcích soustav. Záměmé vnesení pulsů do regulačních obvodů umožňuje překlenout obtíže, které přínáší dopravní zpoždění regulované soustavy.
HEMZAL K.13 - 18
Klimatizace operačních sálů PDF 39,2 MB

Anotace...

-
KADLEC M.19 - 22
Vnitřní vodovod - předběžné dimenzování PDF 39,2 MB

Anotace...

Článek seznamuje se způsoby dimenzováni rozvodu studené a teplé užitkové vody podle francouzské normy a výkladu k ni. Porovnává výsledky ziskané výpočtem podle ČSN 73 6655 a NF P 41-2-1. Zdúrazňuje rovněž význam použiti kvalitnich trubnich materiálú, předevšim mědi, ke zvýšeni hospodárnosti a životnosti systému vnitřniho vodovodu.
ONDROUŠEK K.25 - 28
Energetické úspory při provozu rekonstruovaných klimatizačních zařízení v objektech a.s. Investa PDF 39,2 MB

Anotace...

-
NOVOTNÝ R.29 - 33
Zkoušky teplovodního čerpadla EKVITA PDF 39,2 MB

Anotace...

-
HORÁK,V.41 - 42
Zachycování škodlivin ze vzduchu pevnými sorbenty PDF 39,2 MB

Anotace...

Informace o možnostech zachycování a následné likvidaci škodlivin z ovzduší, což bylo dříve vyhraženo pouze k speciálním účelům. Článek ukazuje na velké množství podnikatelských aktivit v oblasti ekologie.
BRYCH,J.45 - 46
Návratnost investice - úspora energie PDF 39,2 MB

Anotace...

-
VAJSAR,J.47 - 51
Protipožární klapky ve vzduchotechnikých zařízeních PDF 39,2 MB

Anotace...

Autor popisuje situaci v uvádění do provozu a prohlídkách protipožárních klapek, která je pro řadu provozovatelů nejasná. V souvislosti s přípravou nového stavebního zákona lze očekávat tvrdší postup orgánů státni správy při povolování nových výrobků a kontrole provozovaných zařízení.
HAVEL,M.52 - 53
Ověřování vlastností výrobků a problémy s tím spojené PDF 39,2 MB

Anotace...

Článek přibližuje problematiku ověřování vlastností a zkoušení výrobků z hlediska pracovníka zkušebny. Upozornění na podstatné náležitostí právních vazeb jsou velmi důležité pro ochranu zákazníka.
KUNZL,Z.57 - 58
Tepelná čerpadla a blokové teplárny mají velké výhody pro životní prostředí PDF 39,2 MB

Anotace...

-
PTÁČEK R.60 - 61