Číslo 3/1997

Návrh proudového osového ventilátoru pro podélné větrání dopravních tunelů PDF 44,4 MB

Anotace...

V článku jsou shrnuty výsledky vývoje řady axiálních proudových ventilátorů, určených k podélnému větrání tunelů. Jejich konstrukce byla uvedena ve VVI1/97, str. 37 a 38.
Cyrus, V.98 - 100
Plastová potrubí ve vytápění PDF 44,4 MB

Anotace...

Příspěvek pojednává o výhodách a nevýhodách použití plastového potrubí. Uvádí jejich základní vlastnosti a vzhledem k nim vymezuje i použitelnost.
Bašta J.101 - 106
Postup výpočtu zásobníků chladu CALMAC PDF 44,4 MB

Anotace...

Příspěvek popisuje ekonomický provoz chladicího zařízení v klimatizaci použitím vodních akumulátorů chladu. Je uveden číselný příklad řešení.
Chyský P.107 - 108
Vliv členění prostoru v interiérech na šíření kouře PDF 44,4 MB

Anotace...

Příspěvek popisuje šíření kouře v budově po vzniku požáru. Informuje o vlivu větrání a členění budovy na dynamiku vývoje požáru. Podrobněji analyzuje průběh požáru ve vícepodlažní budově a v kostele.
Kupilík V.109 - 111
Elektrické motory používané ve vytápění, chlazení a klimatizaci PDF 44,4 MB

Anotace...

V příspěvku je vysvětleno konstrukční uspořádání indukčních klecových motorů (tzv. motorů s kotvou nakrátko).
Černý, V.112 - 115
Provozní vlastnosti indukčních motorů PDF 44,4 MB

Anotace...

V článku jsou stručně uvedeny provozní vlastnosti indukčních klecových motorů trojfázových i jednofázových, nazývaných též asynchronní motory s kotvou nakrátko.
Černý, V.116 - 119
Protokol o zkoušce chodu a zaregulování výkonových parametrů vzduchotechnických zařízení PDF 44,4 MB

Anotace...

V příspěvku je čtenářům předložen k diskuzi a k připomínkám návrh protokolu o zkouškách a zaregulování vzducho­technického zařízení.
Toman, S.120 - 121
Vzduchotechnika v Nové lakovně závodu Škoda Mladá Boleslav PDF 44,4 MB

Anotace...

Autor seznamuje s požadavky zahraničního investora na zpracování projektové dokumentace, výběr elementů a s vlastní realizací prostorového větrání Nové lakovny a.s. Škoda Mladá Boleslav. Článek je doplněn stručným popisem navržených vzduchotechnických zařízení a energetickou bilancí.
Jirousek, J.123 - 125
Nízkosyrné topné oleje - perspektivní palivo PDF 44,4 MB

Anotace...

Zájemce o nové vytápění nebo o rekonstrukci uhelné kotelny je postaven před rozhodnutí, jaký zdroj tepla použít. Příspěvek má usnadnit výběr zejména majitelům nemovitostí v těch lokalitách, kde není zaveden zemní plyn.
Šponar P.126 - 128
Problematika geodetické sací výšky čerpadla PDF 44,4 MB

Anotace...

V článku se posuzují energetické poměry v sacím řadu s ohledem na kavitační vlastnosti čerpadla. Je uvedena obecná směrnice pro určení geodetické sací výšky čerpadla, která vymezuje usazení čerpadla vzhledem k hladině kapaliny ve spodní nádrži. Stanovení geodetické sací výšky čerpadla je předvedeno na třech praktických příkladech.
Bláha, J.129 - 130
Dálkové odečty měřičů tepla PDF 44,4 MB

Anotace...

-
Synáč J., Štusák J.136 - 138