Číslo 3/1998

Otopné období 1996/97 v Praze z hlediska klimatických veličin PDF 41,5 MB

Anotace...

Údaje o otopném období jsou zpracovány v duchu již tradičního podání pana ing. Rudolfa D. Straky, který každo­ročně po dobu téměř třiceti let informoval na toto téma v článcích časopisu Zdravotní technika a vzduchotechnika.
Ptáková D.100 - 106
Domácí úprava pitné vody PDF 41,5 MB

Anotace...

Autor upozorňuje na možná rizika nevodárenské úpravy pitné vody použitím tzv. "vodního filtru". Dává doporučení, jak takové zařízení používat.
Kožíšek, F.107 - 108
Vnitřní prostředí zdravotnických pracovišť PDF 41,5 MB

Anotace...

V první části článku autorka upozorňuje na možná zdravotní rizika vnitřního prostředí nevhodné kvality ve zdravotnic­tví. Uvádí zahraniční předpisy, o které se při absenci vlastní legislativy opírají hygienická doporučení v tR. Druhá část přináší zkušenosti z vlastní praxe autorky.
Mathauserová Z.109 - 112
Odsávání a odlučování systému sklářských pecí PDF 41,5 MB

Anotace...

-
Drkal F., Hemerka J., Nový R.113 - 116
Provozování technických zařízení budov v součsaném ekonomickém prostředí PDF 41,5 MB

Anotace...

Autor, dlouholetý úspěšný provozovatel TZB popisuje organizační systém a rozsah činností provozu a údržby TZB v no­vých ekonomických podmínkách. Závěrem uvádí výhodnost zajišťování zmíněných činností dodavatelským způsobem.
Frýba, J.117 - 122
Zkoušky vzduchotechnických zařízení PDF 41,5 MB

Anotace...

V příspěvku je doporučený formulář protokolu o jedne ze zkoušek, které vyžadují stavební zákon a prováděcí vyhlášky k němu vydané. Vzorové protokoly jsou vloženy jako příloha uprostřed časopisu. Jsou výsledkem snahy STP o zvýšení kvality zkoušek zařízení, uváděných do provozu.
Toman, S.123 - 126
Protokol o zkoušce chodu a zaregulování výkonových parametrů VZT zařízení PDF 41,5 MB

Anotace...

-
Toman S.příloha