Číslo 4/1995

Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu ( V.část ) PDF 44,3 MB

Anotace...

Práce hodnotí funkci dalších 10 filtračních přístrojů, určených ke zvýšení čistoty vzduchu a ke zlepšení pohody prostředí v místnostech. Za stejných a vzájemně srovnatelných experimentálních podmínek byly zjištěny protiprašné účinnosti těchto čističů vzduchu. Měřeny byly rovněž jejich objemové průtoky vzduchu (vzduchové výkony), hladiny hluku a v některých případech koncentrace ozónu a lehkých negativních iontů v ovzduší.
ŠIMEČEK J., LAJČÍKOVÁ A., MATHAUSEROVÁ Z., JANDÁK Z.186 - 188
Národní projekt označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek PDF 44,3 MB

Anotace...

Článek informuje výrobce nejrůznějších zařízení o vyhlášení Národního programu označová­ní výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek. Vysvětluje cíle, charakteristiku a zásady realizace tohoto programu a poskytuje informace o možnostech získání směrnic s požadavky pro propůjčení zmíněné ochranné známky. Příspěvek umožňuje orientaci v sou­časném konkurenčním prostředí, které respektuje m.j. i šetrnost k životnímu prostředí.
LITERA J.189 - 191
Hlučnost klimatizace Českého rozhlasu v Českých Budějovicích PDF 44,3 MB

Anotace...

-
NOVÝ R.192 - 194
Klimatizace archivních prostorů PDF 44,3 MB

Anotace...

-
ŠIMÁČEK Z.195 - 196
Kruhové nebo čtyřhranné vzduchovody ? PDF 44,3 MB

Anotace...

-
HEMZAL K.197 - 198
Aplikace energetických norem v projektech klimatizace a vytápění PDF 44,3 MB

Anotace...

-
JAŇOUR J.199 - 201
Snižování hluku ( XV.část - dokončení ) PDF 44,3 MB

Anotace...

-
NOVÝ R.202 - 203
Modelování nosného účinku užívaného při sušení rovinných materiálů PDF 44,3 MB

Anotace...

V článku jsou uvedeny výsledky experimentálního výzkumu impaktního sušení s nosným účinkem, při kterém je materiál nad nášen působením proudů sušícího prostředí. Speciální štěrbino vou tryskou s navazující válcovou plochou je modelován případ, kdy nosný účinek vzniká v důsledku Coandova efektu.
TRÁVNÍČEK Z.204 - 206
Obnova klimatizačních zařízení v administrativní budově Realcoop za provozu objektu PDF 44,3 MB

Anotace...

Autor článku vychází ze svých téměř třicetiletých zkušeností s provozem a rekonstrukcemi klimatizačních zařízení v technicky složitých budovách. Popisuje koncepční a technické principy, které byly použity při rekonstrukci klimatizačních zařízení v budově REALCOOPu v Revoluční třídě v Praze 1 a zvláště zdůrazňuje nezbytnost každodenní spolupráce mezi koordinátorem stavby a provozovatelem technického zařízení budovy. Zmiňuje se o řešení problému, který představuje požadavek na nepřerušení užívání budovy v průběhu akce a vyslovuje podmínku pro úspěšný průběh rekonstrukcí, která zní, že vyšším dodavatelem stavby by měla být v každém případě firma, dodávající technologické zařízení a firma stavební by měla být jejím subdodavatelem. Dlužno podotknout, že v praxi tomu bývá naopak.
NOVOTNÝ R., NICKEL H.208 - 210
Limitní hodonoty součinitele prostupu tepla obvodových plášťů budov PDF 44,3 MB

Anotace...

-
ŘEHÁNEK J.212 - 216
Rekonstrukce kotelen a předávacích stanic PDF 44,3 MB

Anotace...

-
ŠTORKAN M., BROŽ K.218 - 219
Rekonstrukce vytápění sídliště PDF 44,3 MB

Anotace...

-
ALTMAN F.220 - 220
Předávání klimatizačních a větracích zařízení do provozu ( V.část ) PDF 44,3 MB

Anotace...

-
TOMAN S.221 - 225
Projektování a realizace zařízení na zkapalněný topný plyn propan ( I.část ) PDF 44,3 MB

Anotace...

Článek pojednává o projektování a instalaci zařízení na využití zkapalněného topného plynu - propanu. Uvádí zkušenosti firmy Flaga - plyn, s.r.o., při realizaci v ČR.
DOUBKOVÁ D.226 - 228
Zásady pro navrhování komínů PDF 44,3 MB

Anotace...

-
JIROUT V.229 - 230
Absorpční odvlhčování PDF 44,3 MB

Anotace...

-
ANDRES P.232 - 235