Číslo 5/2001

Větrání chráněných únikových cest při požáru PDF 5,7 MB

Anotace...

Článek informuje o nových platných normách a předpisech v oboru požárního odvětrání stavebních objektů. Úplný výčet platných předpisů a norem v této oblasti, včetně všech vydaných a schválených norem umožňuje projektantům a investorům získat orientaci v současných požadavcích na vzduchotechniku z hlediska zajištění požární bezpečnosti staveb.
Karlovská I. , Toman S.206 - 212
Vliv vzduchu v oběhové vodě na provozní vlastnosti tepelných soustav PDF 194 kB

Anotace...

Článek objasňuje princip pohlcování vzduchu do vod v otopných soustavách. Výsledky jsou dovedeny do praktických závěrů, umožňujících stanovit objemový podíl pohlceného vzduchu v různých místech otopných soustav v závislosti na tlaku a teplotě.
Valenta V.213 - 215
Dynamické chování kotlů při přípravě TUV PDF 1,3 MB

Anotace...

Článek uvádí výsledky měření provozní pohotovosti kotlů Protherm při přípravě teplé užitkové vody. Měřeny byly 3 typy kotlů (Panther, Leopard, Tiger) ve zkušebně firmy pro průtoky vody 0,067 a 0,1 kg/s a pro náběh na teplotu 40 a 50 oC.
Lain M. , Ondráčková M., Straková R.217 - 220
Hydraulická zapojení regulačních ventilů PDF 190 kB

Anotace...

Příspěvek se zabývá možnostmi napojení okruhů otopných soustav ve vazbě na regulační armatury, čerpadla a rozdělovače.
Bašta J.221 - 225
Vliv materiálů rozvodné sítě na kvalitu pitné vody PDF 74,4 kB

Anotace...

K testování vlivu materiálů rozvodů na kvalitu pitné vody jsou používány statické a dynamické metody. Jsou uvedeny jejich principy a výsledek dvou konkrétních testů rozvoje mikroorganismů na různých materiálech. Z výsledků jsou odvozena doporučení pro výběr materiálů a provozní opatření ke zvýšení kvality pitné vody.
Šašek J.226 - 228
Ještě jednou k vládnímu nařízení č.178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci PDF 48,3 kB

Anotace...

-
Lajčíková A.229 - 232
Využití chladících stropů PDF 89,2 kB

Anotace...

Článek informuje o základních principech činnosti chladicích stropů. Uvádí možnosti použití chladicích stropů i pro vytápění a formuluje základní podmínky a zákonitosti tohoto kombinovaného systému.
Rück D.233 - 235
Požární větrání administrativní budovy Century Tower v Tokiu PDF 5 MB

Anotace...

-
Kabele K.236 - 238