Číslo 1/1992

Poslání společnosti pro techniku prostředí PDF 11,3 MB

Anotace...

-
FRÝBA J.2 - 4
Regenerace tepla od kuploven - zdroj tepelné energie PDF 11,3 MB

Anotace...

Článek informuje o výsledku úspěšného lešení čištění odpadních plyna u kuploven s využitím odpadního tepla.
VACEK J.4 - 6
Plyn pro zásobování průmyslového závodu teplem PDF 11,3 MB

Anotace...

-
KOTRBATÝ M.7 - 8
Pasivní systémy klimatizace laboratoře v Mexiku PDF 11,3 MB

Anotace...

Článek informuje o promyšleném umístění a konstrukci objektu laboratoře sluneční energie s ohledem na využití systému pasivní klimatizace.
KIC P.8 - 10
Ekologie a ekonomika ve vytápěcích soustavách PDF 11,3 MB

Anotace...

-
HOLL K.15 - 17
Měření a regulace dodávky tepla v obytných domech PDF 11,3 MB

Anotace...

Článek se zabývá komplexní problematikou použití měřicí a regulační techniky v obytných domech v části za vstupem přípojky z rozvodu centrálního zásobování teplem do objektu. Je rozebrána problematika legislativní, technická a je upozorněno i na finanční stránku problému.
LERL Z.18 - 19
Výpočet koncentrace škodliviny ve volném ovzduší od chladného bodového zdroje PDF 11,3 MB

Anotace...

-
PULKRÁBEK M.20 - 21
Výskyt radonu v domech PDF 11,3 MB

Anotace...

Článek uvádí rozbor příčin zvýšené radioaktivity v domech a souhm stavebních úprav s požadavky na větrání ke snížení koncentrací radonu.
HEMZAL21 - 26
Federální energetická agentura zahájila PDF 11,3 MB

Anotace...

-
LANG V.27 - 28
Jednotný trh Evropského společenství a vzduchotechnické normy PDF 11,3 MB

Anotace...

-
HEMZAL K.28 - 28
Tiskový dozor ve " Zdravotní technice a vzduchotechnice " PDF 11,3 MB

Anotace...

-
SPURNÝ K. R.28 - 28
Měřící přístroje pro klimatizaci PDF 11,3 MB

Anotace...

-
KUNC V.29 - 30