Číslo 1/1995

Zvlhčování vzduchu v klimatizaci

Anotace...

-
ANDRES P.4 - 7
Požární klapky PMK 90 fy MANDÍK

Anotace...

-
HALEŠ J.8 - 9
REVEL - PEX

Anotace...

-
JÍCHA Z.10 - 11
Elektronický termostat s časovým spínačem REGO ELEKTRONIC

Anotace...

-
KOVOPOL11 - 11
Systém zběru, přenosu a zpracovaní dat měřičů tepla

Anotace...

-
BURDA A.13 - 13
Nízkotlaká pára v otopných soustavách ( II.část )

Anotace...

-
STŘIHAVKA V.14 - 16
Regulace podlahového vytápění

Anotace...

-
FOŘT K.17 - 21
Použití textilních vyústek k větrání a klimatizaci

Anotace...

-
PŘÍHODA Z.22 - 23
Odvádění dešťové vody z objektů ( III.část )

Anotace...

Příspěvek je posledním ze série článků seznamujících s francouzskými předpisy z oblasti zdravotních instalací. Věnuje pozornost zařízením pro odvádění dešťové odpadní vody ze střech a zpevněných ploch. V článku je provedeno srovnání s našimi normami.
ONDROUŠEK K.25 - 28
Předávání klimatizačních a větracích zařízení do provozu ( II.část )

Anotace...

-
TOMAN S.29 - 31
Nová norma pro sdružené osvětlení

Anotace...

Byla dokončena a schválena nová norma pro sdružené osvětlení. Sdružené osvětlení jako záměrné spolupůsobení denního a doplňujícího umělého osvětlení během dne patří k nejmladším oblastem osvětlování, jeho aplikace je však stále širší a závažnější. Obtítnost návrhu sdruteného osvětlení spočívá zejména v odlišném charakteru obou jeho složek, neustále proměnlivého denního osvětlení co do kvantity i spektrálního složení, a konstantní složky doplňujícího umělého osvětlení. Sdružené osvětlení je významné jak pro vytváření pohody prostředí ve vnitřních prostorech staveb, tak pro ekonomický provoz a energetické úspory.
MATOUŠEK J.32 - 34
Seřízení hydraulických poměrů v otopných soustavách s termostatickými ventily

Anotace...

-
FANTYŠ J., VALENTA V.35 - 38
Výpočet teplot vzduchu v místnostech bez klimatizace v letních podmínkách

Anotace...

V příspěvku jsou uvedeny algoritmy výpočtu teplot a vlhkosti vzduchu a výsledné teploty v neklimatizovaných místnostech. Je ukázána jejich úprava, která umotňuje čtenáři vlastní aplikacI. Použití je doloženo dvěma příklady. Postup výpočtu je založen na autorově mnohaleté práci, při níž také ověřoval věrohodnost výsledků. Výpočet umožňuje posoudit únosnost mikroklimatických podmínek při pouhém větrání bez chlazení, případně zda a jak se projeví navrhované úpravy na jejich zlepšení.
CHYSKÝ J.40 - 44
Snižování hluku ( XII.část )

Anotace...

-
NOVÝ R.45 - 47