Číslo 1/1995

Zvlhčování vzduchu v klimatizaci PDF 41,7 MB

Anotace...

-
ANDRES P.4 - 7
Požární klapky PMK 90 fy MANDÍK PDF 41,7 MB

Anotace...

-
HALEŠ J.8 - 9
REVEL - PEX PDF 41,7 MB

Anotace...

-
JÍCHA Z.10 - 11
Elektronický termostat s časovým spínačem REGO ELEKTRONIC PDF 41,7 MB

Anotace...

-
KOVOPOL11 - 11
Systém zběru, přenosu a zpracovaní dat měřičů tepla PDF 41,7 MB

Anotace...

-
BURDA A.13 - 13
Nízkotlaká pára v otopných soustavách ( II.část ) PDF 41,7 MB

Anotace...

-
STŘIHAVKA V.14 - 16
Regulace podlahového vytápění PDF 41,7 MB

Anotace...

-
FOŘT K.17 - 21
Použití textilních vyústek k větrání a klimatizaci PDF 41,7 MB

Anotace...

-
PŘÍHODA Z.22 - 23
Odvádění dešťové vody z objektů ( III.část ) PDF 41,7 MB

Anotace...

Příspěvek je posledním ze série článků seznamujících s francouzskými předpisy z oblasti zdravotních instalací. Věnuje pozornost zařízením pro odvádění dešťové odpadní vody ze střech a zpevněných ploch. V článku je provedeno srovnání s našimi normami.
ONDROUŠEK K.25 - 28
Předávání klimatizačních a větracích zařízení do provozu ( II.část ) PDF 41,7 MB

Anotace...

-
TOMAN S.29 - 31
Nová norma pro sdružené osvětlení PDF 41,7 MB

Anotace...

Byla dokončena a schválena nová norma pro sdružené osvětlení. Sdružené osvětlení jako záměrné spolupůsobení denního a doplňujícího umělého osvětlení během dne patří k nejmladším oblastem osvětlování, jeho aplikace je však stále širší a závažnější. Obtítnost návrhu sdruteného osvětlení spočívá zejména v odlišném charakteru obou jeho složek, neustále proměnlivého denního osvětlení co do kvantity i spektrálního složení, a konstantní složky doplňujícího umělého osvětlení. Sdružené osvětlení je významné jak pro vytváření pohody prostředí ve vnitřních prostorech staveb, tak pro ekonomický provoz a energetické úspory.
MATOUŠEK J.32 - 34
Seřízení hydraulických poměrů v otopných soustavách s termostatickými ventily PDF 41,7 MB

Anotace...

-
FANTYŠ J., VALENTA V.35 - 38
Výpočet teplot vzduchu v místnostech bez klimatizace v letních podmínkách PDF 41,7 MB

Anotace...

V příspěvku jsou uvedeny algoritmy výpočtu teplot a vlhkosti vzduchu a výsledné teploty v neklimatizovaných místnostech. Je ukázána jejich úprava, která umotňuje čtenáři vlastní aplikacI. Použití je doloženo dvěma příklady. Postup výpočtu je založen na autorově mnohaleté práci, při níž také ověřoval věrohodnost výsledků. Výpočet umožňuje posoudit únosnost mikroklimatických podmínek při pouhém větrání bez chlazení, případně zda a jak se projeví navrhované úpravy na jejich zlepšení.
CHYSKÝ J.40 - 44
Snižování hluku ( XII.část ) PDF 41,7 MB

Anotace...

-
NOVÝ R.45 - 47